11 februari 2005

Litorina Kapital förvärvar Ateljé Margaretha – Nordens ledande postorderföretag inom broderier

Litorina Kapital förvärvar Ateljé Margaretha, Nordens ledande postorderföretag inom broderier. Litorina Kapital kommer att äga 67% av bolaget och resterande delar kommer att ägas av bolagets tidigare ägare, Alf Grozdics, bolagets nya VD, Mikael Rosendahl samt blivande styrelseordförande, Christian W Jansson och styrelseledamot, Paul Frankenius.

Ateljé Margaretha grundades 1959 av Alf Grozdics föräldrar och har utvecklats till ett internationellt postorderföretag inom broderier. År 2004 omsatte företaget ca 93 Mkr och hade en god lönsamhet. Ateljé Margaretha har en bred och trogen kundbas med över 700 000 kunder i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Island , Tyskland och Österrike. Ateljé Margaretha har haft en stark tillväxt på drygt 14% per år de senaste åren, vilken framförallt har genererats genom den internationella expansionen. Idag genereras ca 70% av omsättningen utanför Sverige.

”Ateljé Margaretha är ett mycket unikt och välskött företag med goda möjligheter till fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet. Företaget har mycket framgångsrikt lyckats med en internationell expansion och det finns goda förutsättningar för både organisk tillväxt och tillväxt genom förvärv framöver.” Jörgen Ekberg , Litorina Kapital

”Jag är mycket nöjd med att få in Litorina Kapital som ägare. Med den kompetens och finansiella styrka som tillförs genom de nya ägarna och styrelsen har bolaget mycket goda förutsättningar att lyckas med fortsatt expansion av verksamheten.” Alf Grozdics, Ateljé Margaretha.

Mikael Rosendahl kommer att tillträda som ny VD för Ateljé Margaretha från den 1 mars 2005. Mikael Rosendahl har tidigare varit VD på Ateljé Margaretha och har mycket relevant erfarenhet för denna position samt senast från Pulsen Application.

Styrelsen kommer att förstärkas genom att Christian W Jansson, nuvarande VD KappAhl och tidigare VD Ellos, kommer att väljas till ny ordförande och Paul Frankenius, nuvarande vVD KappAhl, kommer att väljas till ny styrelseledamot.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg, Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08 – 545 180 10, 0708 – 11 31 60
Email: jorgen.ekberg@litorina.se

Fredrik Järrsten, Investment Manager, Litorina Kapital
Tel: 08 – 545 181 86, 0709 – 92 64 74
Email: fredrik.jarrsten@litorina.se

Alf Grozdics, tidigare ägare och VD, Ateljé Margaretha
Tel: 0705 – 13 72 65
Email: alf.grozdics@margaretha.com

Om Ateljé Margaretha
Ateljé Margaretha är ett ledande postorderföretag som säljer broderier i norra Europa. Ateljé Margaretha har över 45 års erfarenhet av postorderbranschen och har idag en bred kundbas med 700 000 kunder.

Företaget grundades 1959 och har utvecklats till ett internationellt postorderföretag med dotterbolag i Norge, Finland, Danmark och Tyskland. Totalt har Ateljé Margaretha 36 anställda och huvudkontoret ligger i Borås, Sverige. För mer information om produkterna se www.margaretha.com

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se