23 augusti 2005

Litorina Kapital säljer aktier i Enlight AB, under namnändring till Fastighets AB Balder

FLAGGNINGSMEDDELANDE

Litorina Kapital 1998 KB (org. nr. 969653-7555) och Litorina Kapital 2001 KB (org. nr. 969682-2718) (”Litorina”) har under fredagen den 19 augusti och måndagen den 22 augusti sålt totalt 18.240.991 aktier av serie B i Enlight AB (publ) (org. nr. 556525-6905), under namnändring till Fastighets AB Balder (publ). Litorina äger därefter totalt 3.892.783 aktier av serie A och 1.655.000 aktier av serie B i bolaget motsvarande sammanlagt cirka 7,4 procent av aktiekapitalet och 24,1 procent av rösterna räknat före genomförandet av den nyemission av 176.822.169 aktier av serie A och 1.131.755.727 aktier av serie B som beslutades av extra bolagsstämma i bolaget den 18 augusti 2005 och cirka 0,4 procent av aktiekapitalet och 1,3 procent av rösterna i bolaget räknat efter genomförandet av nämnda nyemission.

Litorina Kapital 1998 KB och
Litorina Kapital 2001 KB
Birger Jarlsgatan 26
114 34 Stockholm

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se