22 juni 2005

Litorina Kapital säljer sitt innehav i InfoData

Litorina Kapital säljer sitt knappt 30-procentiga innehav i InfoData till Ratos i samband med att InfoData går samman med Bonnier Affärsinformation (”BAF”). De båda bolagen bildar tillsammans en europeisk marknadsledare inom databaser och digital affärs­information, med ca 2 300 anställda i 18 länder. Den nybildade koncernen beräknas i år att omsätta ca 3,4 miljarder kronor och visa ett resultat efter avskrivningar (EBITA) på knappt 350 miljoner kronor.

År 2003 förvärvade Litorina 75 procent av aktierna i Bibliotekstjänst (”BTJ”) av Svensk Biblioteksförening och KF. Under Litorinas ledning förvärvade BTJ under 2004 InfoData av Schlumberger och koncernen BTJ InfoData bildades. Förvärvet finansierades bland annat genom en riktad nyemission till Ratos, som därefter blev koncernens huvudägare vid sidan av Litorina.

Inför det nu förestående samgåendet har ägarna till BTJ InfoData beslutat att, efter att ha uppnått de synergivinster som fanns mellan InfoData och BTJ, dela upp koncernen i InfoData och BTJ Nordic. Litorina och Svensk Biblioteksförening, som behöll en minoritetspost i bolaget, säljer i samband med denna uppdelning sina andelar i InfoData till Ratos. Ratos, Litorina och Svensk Biblioteksförening kvarstår som ägare till BTJ Nordic.

– Vi är mycket nöjda med den exit som nu genomförs. Dels ger den en mycket god avkastning som kommer Litorinas investerare till godo och dels blir det kombinerade BAF InfoData en ledande europeisk aktör inom sin nisch med goda utvecklingsmöjligheter. Nu ska vi med full kraft fortsätta att utveckla BTJ Nordic tillsammans med ledningen och övriga ägare, säger Harold Kaiser, Senior Partner på Litorina.

Affären villkoras av godkännande från berörda konkurrensmyndigheter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser
Senior Partner
Litorina Kapital
Tel: 08-545 181 84, 0708-54 38 00
E-post: harold.kaiser@litorina.se

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se