7 december 2006

Försäljning av aktier i Enlight International AB (publ)

Litorina Kapital 1998 KB och Litorina Kapital 2001 KB har sålt totalt 19.895.991 aktier av serie B och 3.892.783 aktier av serie A i Enlight International AB (publ) till Knowledge Solutions (Holding) AB. Försäljningen representerar 31,6% av kapitalet och 35,6% av rösterna i bolaget. Litorina äger därefter inga aktier i Enlight International AB (publ).

”Vi tror att Enlight har goda möjligheter att fortsätta utvecklas med Knowledge Solutions som huvudägare”, säger Jörgen Ekberg, Senior Partner på Litorina Kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 180 10, 0708-11 31 60
Email: jorgen.ekberg@litorina.se

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se

Om Knowledge Solutions
Knowledge Solutions är ett engelskbaserat företag, nära Cambridge med kontor i Stockholm, Sverige. Företaget grundades 1995 och har visat solid och stadig tillväxt och är privatägt. Företagets ägare driver aktivt verksamheten. Knowledge Solutions utvecklar och marknadsför en rad lösningar designade för att hjälpa vid förändring av affärsprocessen och transfereringen av kunskap från dem som vet till dem som behöver veta. För mer information se www.kshelper.com

Om Enlight
Enlight är ledande inom globala lösningar för säkring av kunskap. Lösningarna låter kunder säkra att deras medarbetare, partners och kunder har den kunskap de behöver för att nå sina mål. Enlight arbetar med alla delar av den offentliga sektorn och har mer än 350 multinationella bolag som kunder. Vidare levererar tusentals skolor, utbildningsinstitutioner och testcenter över 1 miljon tester per år online med hjälp av Enlight, och bolagets lösningar används i över 70 länder i alla världsdelar. Bolaget bildades 1993 och är noterat på First North. Enlight har kontor i USA, Storbritannien, Norge och Sverige. För mer information se www.enlight.net