10 januari 2006

Litorina Kapital förvärvar Tolerans – Världsledande tillverkare av avancerade häftsystem

Litorina Kapital förvärvar Tolerans AB, världsledande bolag som utvecklar, tillverkar och säljer avancerade häftsystem för dagstidnings- och civiltryckerier, från börsnoterade Traction. Litorina Kapital kommer efter förvärvet att äga 95% av bolaget och resterande del kommer att ägas av bolagets nuvarande VD, Michael Kron.

Tolerans grundades 1947 med syfte att utveckla och tillverka avancerade maskiner för tryckerier och har sedan slutet av 60-talet haft huvudfokus på att utveckla och producera häftsystem för dagstidnings- och civiltryckerier. Tolerans har en marknadsledande position med en global marknadsandel på ca 43% och stora välrenommerade kunder i många länder. Bolaget har de senaste tre åren haft en tillväxt av omsättningen på ca 25% per år, där de starkaste drivkrafterna för tillväxten bestått i Tolerans lansering av en ny produktgeneration samt en stark underliggande marknadstillväxt. Den underliggande marknadstillväxten av häftsystem drivs framförallt av skiftet från tidningar i broadsheet format till häftade tidningar i tabloid format som sker på allt fler geografiska marknader p.g.a de fördelar en häftad tidning erbjuder. Tolerans förväntas omsätta cirka 100 Mkr under 2005 med god lönsamhet.

– Tolerans är idag ett välskött och världsledande svenskt exportföretag inom denna typ av avancerade häftsystem. I Tolerans ser vi under VD Michael Krons ledning goda möjligheter till fortsatt stark tillväxt på befintliga och nya marknader samt tillväxt inom närliggande produktområden genom egenutveckling eller förvärv, säger Harold Kaiser, Senior Partner på Litorina Kapital.

– Jag är mycket nöjd med att få in Litorina Kapital som ägare. Med den kompetens och finansiella styrka som tillförs genom den nya ägaren och styrelsen har bolaget mycket goda förutsättningar att lyckas med en fortsatt expansion av verksamheten, säger Michael Kron, nuvarande VD i Tolerans.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 181 84, 0708-54 38 00
E-post: harold.kaiser@litorina.se

Michael Kron
VD Tolerans
Tel: 08-448 70 47, 070-526 19 65
Email: michael.kron@tolerans.com

Petter Stillström
VD AB Traction
Tel: 070-747 56 61
Email: petter.stillstrom@traction.se

Om Tolerans
Tolerans är ett snabbväxande och världsledande bolag som utvecklar, tillverkar och säljer häftsystem för dagstidnings- och civiltryckerier. Bolagets omsättning kommer under 2005 att uppgå till cirka 100 Mkr. Tolerans huvudkontor är beläget i Tyresö, söder om Stockholm och bolaget är även representerat via lokala försäljnings- och servicepartners i över 25 länder i världen. För mer information se www.tolerans.com

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se