4 april 2006

Litorina Kapital säljer sitt innehav i PlymoVent till Euromate, ett marknadsledande Europeiskt företag inom Air Cleaning Systems

Litorina Kapital säljer sitt innehav på ca 30% i PlymoVent till holländska Euromate. Euromate kommer tillsammans med PlymoVent bilda en koncern som därmed blir världsledande inom Air Cleaning Systems.

Litorina investerade i PlymoVent år 2000 då Litorina såg potentialen i att omstrukturera och utveckla bolaget. Stora förändringar i organisationen och produktsortimentet har genomförts sedan dess och bolaget har vuxit organiskt internationellt och kraftigt förbättrat lönsamheten. Bolaget har 156 anställda och omsatte ca 280 Mkr år 2005.

– Vi är mycket nöjda med den exit som nu genomförs. Dels ger den en god avkastning som kommer Litorinas investerare till godo och dels blir PlymoVent tillsammans med sin nya industriella ägare världsledande inom sin bransch, säger Jan Lindefeldt, Senior Partner på Litorina Kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Lindefeldt
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 181 82, 0735-009 008
E-post: jan.lindefeldt@litorina.se

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se