19 april 2006

Litorina Kapital säljer sitt innehav i Total Logistik till Tradimus, ett ledande företag inom Business Process Outsourcing

Litorina Kapital säljer sitt innehav på ca 42% i Total Logistik till det svenska tjänsteföretaget inom stödjande affärsprocesser, Tradimus. Total Logistik kommer att bli en integrerad del inom Tradimus affärsområde Logistics, som därmed blir den största transportöroberoende tredjepartslogistikern i Sverige.

Litorina investerade i Total Logistik i slutet av år 2000 då bolaget omsatte ca 65 MSEK och gick med förlust. Fokus har sedan dess legat på en kombination av organisk tillväxt och förvärv kopplat till en rationalisering av verksamheten. År 2005 omsatte Total Logistik 237 MSEK i Borås och Falkenberg i Sverige samt i de delägda bolagen i Holland och Norge och lönsamheten förbättrades kraftigt från 2004. I tillägg har bolaget skapat sig en stark position inom flera nya tillväxtsegment. Bolaget sysselsätter idag ca 220 personer.

– Vi är nöjda med försäljningen av Total Logistik till Tradimus. Det industriella utvecklingsarbete som startades upp vid förvärvet är idag genomfört och Tradimus kan idag integrera ett betydligt starkare positionerat företag i sitt affärsområde Logistics. Vi tror också att Total Logistik kan fortsätta att utvecklas positivt i denna nya industriella miljö. Försäljningen betyder också att Litorinas investerare kan realisera en god värdestegring på sin investering, säger Jörgen Ekberg, Senior Partner på Litorina Kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 180 10, 0708-11 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se