7 november 2006

Litorina Kapital säljer sitt portföljbolag Sensistor till Alcatel Vacuum Technology

Litorina Kapital säljer sitt portföljbolag Sensistor, ett ledande företag inom industriell läcksökning och täthetsprovning, till Alcatel Vacuum Technology. Alcatel är det ledande företaget inom avancerade mät- och läcksökningsinstrument samt vakuumlösningar. Sensistor kommer med sina unika produkter inom vätgasteknologi att bli en viktig förstärkning och breddning av Alcatel Vacuum Technologys produktportfölj samtidigt som Sensistor får tillgång till Alcatels globala försäljnings- och distributionsnätverk.

Sedan Litorinas investering i Sensistor år 2000 har bolaget haft en omsättningstillväxt på ca 24% per år under en successivt ökad lönsamhet. Bolagets fokus har legat på organisk tillväxt genom etablering av dotterbolag samt en utökad global täckning genom ett större distributionsnätverk. Bolaget har också fokuserat sina resurser på produktutveckling. Bolagets huvudkontor finns i Linköping, Sverige med dotterbolag i Tyskland, Storbritannien samt USA.

– Litorina är mycket nöjda med försäljningen av Sensistor till Alcatel Vacuum Technology. Litorina har under sin innehavstid i Sensistor tillsammans med ledningen genomfört ett flertal operativa och strategiska satsningar för att ta bolaget till dess nuvarande nivå och tror att Sensistor under Alcatels ägande kan fortsätta att utvecklas positivt i denna nya industriella miljö. Försäljningen betyder också att Litorinas investerare kan realisera en god värdestegring på sin investering, säger Harold Kaiser, Senior Partner på Litorina Kapital.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 181 84, 0708- 54 38 00
E-post: harold.kaiser@litorina.se

Claes Nylander
VD Sensistor
Tel: 013-35 59 00, 070- 531 34 22
E-post: claes.nylander@sensistor.se

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se

Om Sensistor
Sensistor utvecklar och säljer vätgasbaserade sensorsystem för läcksökning och industriell täthetsprovning samt utrustning för analys och mätning av vätgas, där gasen används som energikälla t ex i bränsleceller. Sensistors teknologi är unik och kunderna återfinns över hela världen. Exempel på användare av Sensistors produkter är Airbus, ABB, Ballard, BMW, British Telecom, Daimler Chrysler, Electrolux, General Motors, Porsche, Toyota, Verizon och Volvo. Företaget bildades 1981 som ett avknoppningsföretag från Linköpings Tekniska Högskola och har sitt säte i Linköping, Sverige med dotterbolag i USA, Tyskland och Storbritannien. För mer information vänligen se www.sensistor.se