19 maj 2006

Litorinas portföljbolag BTJ Group avyttrar dotterbolaget Seelig

BTJ Group avyttrar Seelig till Förlagssystem och bolagen blir tillsammans Sveriges ledande distributör och grossist av böcker. Den nybildade koncernen blir de en av få förlagsoberoende, neutrala aktörer. Den nya konstellationen bedöms ha en stor utvecklingspotential, och kommer att kunna erbjuda sina kunder en mycket stor bredd på sortiment och olika logistiktjänster.

BTJ Gruppens försäljning av Seelig till Förlagssystems är helt i linje med den förändring som bokbranschen i Sverige befinner sig i. Ökade krav från kunderna och en större konkurrens på marknaden gör att nya samarbeten behöver skapas för att få så effektiva flöden som möjligt i branschen.

BTJ Gruppen är den marknadsledande leverantören till folk- och skolbibliotek på medie- och informationsområdet, med en unik kunskap om utveckling, förädling av effektiva tjänster, produkter och koncept. Genom avyttringen av Seelig fullföljer BTJ Gruppen sin strategi att fokusera på att skapa erbjudanden som frigör tid och resurser för folk- och skolbibliotek.

– Vi har arbetat hårt inom Seelig och BTJ Group för att effektivisera verksamheten och göra den lönsam. 2006 har börjat bra för Seelig, och Förlagssystem och Seelig kan tillsammans göra något riktigt bra av detta. Förlagssystem är en långsiktig och bra ägare till Seelig, säger Sophie Persson, VD för BTJ Group AB.

– Vi tror mycket på den här affären. Seelig har stor kompetens inom områden där vi vill utvecklas. BTJ har gjort ett bra jobb med bolaget och ser samma strukturfördelar som vi. Detta har verkligen underlättat affären, säger Per-Olof Hamrin, VD för Förlagssystem.

Seelig är Sveriges enda fullsortimentsgrossist av böcker till bokhandeln. Seelig sköter också distributionen åt små och medelstora förlag, och anlitas av såväl internetbokhandlare som bokhandelskedjor för tredjepartslogistik. Seelig omsätter drygt 300 MSEK och har cirka 100 anställda.

Förlagssystem är Sveriges största oberoende bokdistributör med en marknadsandel om cirka 25%. Företaget omsätter cirka 90 MSEK och har cirka 100 anställda.

Överlåtelsen sker 1 juni och Sven Sjölin kvarstår som VD för Seelig. Efter avyttringen av Seelig & Co AB ingår de tre bolagen BTJ Sverige AB, BTJ Danmark A/S och BTJ Kirjastopalvelu Oy i BTJ Group AB.

För mer information, var god kontakta:

Sophie Persson
VD BTJ Group AB
Tel: 0733-86 56 60

Per-Olof Hamrin
VD Förlagssystem AB
Tel: 0703-41 10 34

Sven Sjölin
VD Seelig & Co AB
Tel: 0703-54 89 05

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se