11 augusti 2006

Litorinas portföljbolag BTJ Group fokuserar sin verksamhet – säljer dotterbolaget BTJ Danmark

BTJ Group säljer sitt danska dotterbolag BTJ Danmark till DBC Medier. BTJ Danmark säljer böcker till danska bibliotek.

BTJ Group etablerade verksamhet i Danmark 1993, och har sedan dess vuxit på den danska marknaden både organiskt och genom förvärv. BTJ Gruppen har dock fattat det strategiska beslutet att fokusera på marknader där koncernen har en ledande marknadsposition genom ett unikt kunderbjudande baserat på överlägsen förädling och ett överlägset informationsinnehåll. Då tillgången till bibliografisk information i Danmark begränsar BTJs möjligheter att ta fram ett unikt kunderbjudande fattades beslutet att avyttra verksamheten i Danmark.

Affären innebär att BTJ frigör kapital och kan fokusera på sin svenska och finska verksamheten där BTJ Group har ett unikt förädlingsvärde i sitt kunderbjudande.

DBC, som förutom böcker även säljer AV-media och bibliotekssystemlösningar, tillåts inte att använda BTJ namnet i sin fortsatta verksamhet.

BTJ Group är den ledande leverantören av informationstjänster och medieprodukter till bibliotek, förlag, universitet, företag och organisationer på den nordiska marknaden. BTJ arbetar med varumärkena Bibliotekstjänst, BTJ Förlag, BTJ Prenumerationsservice och BTJ Kirjastopalvelu.. Koncernen har ca 400 medarbetare och omsätter cirka 1000 MSEK.

DBCs verksamheter består av två aktiebolag: Dansk BiblioteksCenter A/S, som ägs av staten, Kommunernes Landsforening, Københavns Kommune samt Gyldendal, och DBC medier A/S, som ägs av Kommunernes Landsforening (61%) och Danmarks största förlag Gyldendal (39%). DBC medier säljer förutom böcker även AV-media och bibliotekssystemlösningar.

För mer information, var god kontakta:

Sophie Persson, VD BTJ Group
Tel: +46 (0)733 86 56 60

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se