16 januari 2007

Ateljé Margaretha förvärvar Åshild – ett specialiserat postorderföretag inom damkonfektion och stödprodukter för kvinnor +55 år

Ateljé Margaretha, Nordens ledande postorderföretag inom broderier och handarbeten, förvärvar 100% av Åshild, ett postorderbolag som säljer damkonfektion och stödprodukter för kvinnor +55 år. Ateljé Margaretha kommer i sin tur efter förvärvet att ägas till ca 70% av Litorina Kapital och resterande del av ledningen och grundarna i Åshild och Ateljé Margaretha.

Åshild grundades 1981 i Borås och har sedan dess byggt upp en lönsam postorderverksamhet i Sverige, Norge och Finland. Bolaget har sedan ett antal år tillbaka breddat sitt produktutbud och ökat marknadsaktiviteterna, vilket har resulterat i en genomsnittlig tillväxt på ca 25% per år de senaste fyra åren. Produktsortimentet består av egendesignad konfektion som tillverkas i Estland, Polen och Asien samt av underkläder och stödartiklar. Åshild är ett framgångsrikt företag i sin nisch och omsatte 2006 ca 65 Mkr med god lönsamhet. Bolaget har totalt ca 20 anställda, varav majoriteten är sysselsatta på huvudkontoret i Borås.

Ateljé Margaretha och Åshild kommer att drivas vidare som två separata varumärken. Successivt kommer de samordningsvinster och samarbetsmöjligheter som finns mellan bolagen att realiseras. Ateljé Margaretha och Åshild kommer tillsammans att generera en pro forma omsättning för 2006 om ca 160 Mkr och uppnå en god lönsamhet. Det fortsatta operativa arbetet med att vidareutveckla Ateljé Margaretha gruppen kommer att drivas av VD i respektive bolag med stöd av bland annat styrelseordförande, Bo Dalerstedt, fd. VD Jotex samt huvudägarna.

– Ateljé Margarethas förvärv av Åshild är ett led i att vidareutveckla Ateljé Margaretha och skapa en större grupp med flera nischade postorderkataloger. Åshild är ett välskött bolag, med en god potential till fortsatt tillväxt och lönsamhet, som passar väl in hos Ateljé Margaretha. Litorina bedömer att Ateljé Margaretha och Åshild skapar goda förutsättningar för framtida tillväxt och lönsamhet för de båda bolagen, säger Jörgen Ekberg, Senior Partner på Litorina Kapital.

– Genom förvärvet av Åshild får vi en storlek på verksamheten som ger oss fördelar på sikt produktionsmässigt och omedelbart handelsmässigt. Förvärvet förstärker också möjligheten att bibehålla en stark expansionstakt och vi realiserar visionen med en ”paraplyorganisation” för nischade postorderföretag på flera europeiska marknader, säger Mikael Rosendahl, VD i Ateljé Margaretha.

– Ateljé Margaretha gruppen utgör en bra plattform för Åshild att i befintliga och i för Åshild nya marknader där Ateljé Margaretha är närvarande fortsatt växa med en bra lönsamhet. Ateljé Margaretha gruppen har goda förutsättningar för fortsatt stark utveckling givet den kompetens och finansiella styrka som tillförs gruppen från huvudägarna, Litorina Kapital, styrelsen och ledningen, säger Henrik Falk, VD i Åshild.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 180 10 , 0708-11 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se

Mikael Rosendahl
VD Ateljé Margaretha
Tel: 033-16 99 41 , 0702- 53 19 69
E-post: mikael.rosendahl@margaretha.com

Henrik Falk
VD Åshild
Tel: 033-41 80 00 , 0706- 77 84 20
E-post: henrik@ashild.se

Om Ateljé Margaretha
Ateljé Margaretha är det ledande postorderföretaget inom brodyr- och handarbetssektorn i Norden. Ateljé Margaretha har över 45 års erfarenhet av postorderbranschen och har idag en kundbas med 700 000 kunder. Företaget grundades 1959 och har utvecklats till ett internationellt postorderföretag med verksamhet i Norge, Finland, Danmark, Island och Tyskland. Totalt har Ateljé Margaretha 36 anställda och huvudkontoret ligger i Borås. För mer information se http://www.margaretha.com/

Om Åshild
Åshild är ett ledande postorderföretag inom damkonfektion och stödprodukter för kvinnor +55 år. Åshild grundades 1981 och har postorderverksamhet i Sverige, Norge och Finland. Åshild har en stabil och successivt växande kundbas i samtliga länder. Totalt har Åshild ca 20 anställda och huvudkontoret ligger i Borås.

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se