29 januari 2007

Litorina Kapital avyttrar sitt portföljbolag eCare till finländska Mawell

Litorina Kapital avyttrar sitt portföljbolag eCare AB till Mawell Oy, en marknadsledande leverantör av kommunikations- och mjukvarulösningar till sjukvården. Mawell förvärvar eCare genom ett erbjudande till aktieägarna i eCare om dels en kontant ersättning, dels nyemitterade aktier i Mawell.

Litorina Kapital investerade i eCare i slutet av 2002. eCare har under Litorina Kapitals ägande uppvisat en genomsnittlig omsättningstillväxt om ca 70% per år. eCare har framgångsrikt utvecklat och marknadsfört kvalitets- och kompetensöverföringssystemet Feedback samt kommunikations- och integrationsplattformen Infobroker. Vidare har eCare under Litorinas innehavsperiod stärkt sin globala närvaro genom etablerande av nya partners i Europa, Australien och Nord Amerika.

eCare och Mawell bildar tillsammans en ledande leverantör av egenutvecklade kommunikations- och mjukvarulösningar till sjukvården, vilka främst syftar till ökad integration, kvalitetssäkring och patientsäkerhet. Den nya konstellationen bedöms uppnå stora synergier och ha god potential att bli en ledande europeisk aktör på denna tillväxtmarknad. Tillsammans omsatte bolagen under 2006 ca 65 miljoner kronor under lönsamhet. Mawell har under de senaste fem åren i genomsnitt vuxit med ca 60% per år och förväntas uppvisa en fortsatt stark tillväxt och god lönsamhet.

Litorina Kapital kommer efter avyttringen av eCare äga drygt 10% av aktierna i Mawell.

– Litorina är nöjda med avyttringen av eCare till Mawell. Litorina har under sin innehavstid i eCare tillsammans med ledningen genomfört ett flertal operativa och strategiska satsningar för att ta bolaget till dess nuvarande nivå och tror att eCare kan fortsätta att utvecklas positivt tillsammans med Mawell, säger Jörgen Ekberg, Senior Partner på Litorina Kapital.

– Kombinationen av eCare och Mawells produktportfölj och försäljningsorganisationer gör att båda bolagens möjligheter att fortsatt växa kraftigt förbättras, säger Nino da Silva, VD eCare AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg, Senior Partner Litorina Kapital
Tel: +46 8 545 180 10 , +46 708 11 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se

Nino da Silva, VD eCare AB
Tel: +46 8 661 01 04 , +46 707 41 30 00
E-post: nino@ecare.se

Tero Silvola, VD Mawell Oy
Tel: +358 20 768 0701
E-post: tero.silvola@mawell.com

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital.
För mer information se www.litorina.se

Om eCare
eCare är ett mjukvaruföretag med affärsidén att utveckla och sälja användarvänliga, flexibla och innovativa informations- och kvalitetssystem riktat mot sjukvården. Bolagets produkter utvecklas i nära samarbete med kunderna utgående från behov och efterfrågan i vården. Produkten Feedback ger automatisk och kontinuerlig kvalitetsmätning och kvalitetssäkring av röntgendiagnostik. Produkten Infobroker ger möjlighet att effektivt kommunicera mellan olika sjukhus digitala text- och bildhanteringssystem.
För mer information se www.ecare.se