29 augusti 2007

Litorina Kapital förvärvar EuroFlorist, Europas ledande blomsterförmedlingsföretag

Litorina Kapital förvärvar majoriteten av aktierna i snabbväxande EuroFlorist – Europas ledande företag inom blomsterförmedling. Nuvarande huvudägare, Accent Equity, säljer samtliga aktier medan grundaren, Peter Jungbeck och företagets ledning kvarstår som ägare. EuroFlorist med huvudkontor i Malmö har dotterbolag i 10 länder i Europa. Omsättningen under det senaste verksamhetsåret uppgick till 630 miljoner kronor.

EuroFlorist grundades av Peter Jungbeck 1982 och var en av pionjärerna inom blomsterförmedling via Internet med start redan 1995. Idag är EuroFlorist den ledande blomsterförmedlaren i Europa med direktanslutna blomsterbutiker i Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Luxemburg, Norge, Polen, Sverige, Tyskland och Österrike. Förmedling utanför de egna marknaderna sker i partnerskap med 54.000 blomsterbutiker via det internationella nätverket Teleflor International. EuroFlorist har under den senaste fyraårsperioden vuxit med 26% årligen organiskt och via förvärv samt dubblat antalet anslutna blomsterbutiker som idag uppgår till cirka 10.000

– Vi har de senaste fem åren gjort flera företagsförvärv i Europa, säger Peter Jungbeck, grundare av och delägare i EuroFlorist. Dessa förvärv som bygger på vår erfarenhet av att driva effektiv blomsterförmedling, är en stor del i den framgång vi haft på marknaden. Tillväxt är viktig i vår bransch för att kunna tillgodogöra sig skalfördelar och därmed ökad lönsamhet.

– För närvarande sker en kraftig tillväxt i branschen genom nya säljkanaler som ger en direktkontakt med konsument. EuroFlorist har en stabil bas i detta segment och med de nya produkter och tjänster vi avser att introducera under det kommande året, ser vi en fortsatt kraftig tillväxt framöver, säger Peter Jungbeck vidare. Dessutom finns det ytterligare några marknader i Europa som vi avser att införliva i vår företagsgrupp.

– Peter Jungbeck och hans ledningsteam har skickligt och målmedvetet byggt upp EuroFlorist till den ledande europeiska aktören inom blomsterförmedling genom en konsekvent satsning på innovation av tjänsteutbudet och internationell expansion. Vi ser fram emot att, tillsammans med bolagets ledning, få ta nästa steg i EuroFlorists utveckling. Det finns stora möjligheter till ytterligare tillväxt geografiskt, via Internet och genom ett utökat produktsortiment, säger Harold Kaiser, Managing Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina Kapital III.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser (0708 54 38 00), Litorina Kapital
Peter Jungbeck (0733 63 63 90), EuroFlorist

Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se

EuroFlorist är en blomsterförmedlare som levererar miljontals blomsterbud, receptionsblommor, presenter och begravningsbinderier i större delen av världen. Företaget grundades i Malmö 1982 och var en av pionjärerna med blomsterbud på Internet redan 1995. Idag är EuroFlorist ett europeiskt företag med ca 10.000 direktanslutna blomsterbutiker Belgien, Danmark, Frankrike, Holland, Luxemburg, Norge, Polen, Sverige, Tyskland och Österrike. Resten av världen ombesörjs genom partnerskap med 54.000 professionella blomsterbutiker genom det internationella nätverket Teleflor International. www.EuroFlorist.se