3 juli 2007

Litorina Kapital förvärvar Pahlén

Private equity företaget Litorina Kapital förvärvar Pahlén, den ledande nordiska tillverkaren av högkvalitativ poolutrustning. Efter förvärvet kommer Litorina Kapital att äga 75 procent av bolaget. Resterande delar kommer att ägas av bolagets tidigare ägare, familjen Pahlén.

Pahléns Fabriker AB (”Pahlén”) exporterar idag 70 procent av sin produktion till mer än 50 länder. Pahlén har vuxit med ca 15 procent årligen de senaste 10 åren och förväntas omsätta 155 miljoner kronor per 31 augusti i år med ett EBITA resultat om 26 miljoner kronor.

Snabbt växande marknad
Det som driver tillväxten är det ökande intresset för investeringar i det egna hemmet. I Sverige räknar man med att mellan 2-4 procent av hushållen har pool. I stora delar av Europa är motsvarande siffra 20 procent och bransch-bedömare räknar med fortsatt växande marknad inom överskådlig tid.

Pahlén, beläget i Upplands Väsby utanför Stockholm, startade 1967 med tillverkning av produkter för privata pooler. I 40 år har företaget utvecklat och tillverkat produkter för swimmingpooler och tillhandahåller idag utrustningar för såväl små privata bad, som stora kommunala anläggningar. Produktutveckling och moderna produktionsmetoder har gjort att Pahlén idag är ett av de ledande poolutrustningsföretagen i sin nisch. Produkter utgörs huvudsakligen av högkvalitativ maskinell utrustning och all tänkbar kringutrustning som krävs i samband med uppförandet av en swimmingpool som t.ex. cirkulationspumpar, värmeutrustning, belysning, filter mm. Kunder är framför allt poolbyggare och poolgrossister i mer än 50 länder.

Internationell satsning
– Ägare och personal har skickligt och målmedvetet byggt upp Pahlén till det ledande Skandinaviska poolutrustningsföretaget genom en konsekvent satsning på kvalité, leveransprecision och produktutveckling. Vi ser fram emot att tillsammans med Pahlén accelerera den positiva utvecklingen framöver genom ökade satsningar inom internationell marknadsföring, produktutveckling och produktförsörjning, säger Harold Kaiser, Managing Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina Kapital III.

– Med Litorina Kapital som ny huvudägare får Pahlén en stark partner som kan hjälpa oss att ta till vara på de stora möjligheter vi ser för företaget i Skandinavien och internationellt. Litorinas industriella expertis och finansiella styrka gör dem till en idealisk partner för oss när vi nu fullt ut vill utnyttja de internationella affärsmöjligheter vår starka marknadsposition ger, säger Stefan Pahlén, VD i Pahlén.

– Genom partnerskapet med Litorina Kapital kan vi på ett bra sätt fortsätta att vara delaktiga i Pahlén och bidra med det vi kan samtidigt som jag vet att Litorina med sin erfarenhet av industriell utveckling tillföra nya intressanta vinklingar, säger Bo Pahlén, grundare av Pahlén.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser
Managing Partner, Litorina Capital Advisors
Tel: +46 8 545 181 84, +46 708 54 38 00
E-post: harold@litorina.se

Bo Pahlén
Grundare
Tel: +46 708 41 55 10

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 000 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se

Om Pahlén
Pahlén är ett genuint svenskt företag, som tillverkar produkter för swimmingpooler. Pahléns målsättning är att erbjuda högsta kvalitet på såväl produkter som verksamhet. Produktutveckling och moderna produktionsmetoder har gjort att Pahlén idag är en av de ledande på marknaden för högkvalitativa poolprodukter. Företagets tillverkning ligger i Upplands Väsby, 25 km norr om Stockholm, där en skicklig yrkeskår med mångårig erfarenhet står för produktionen. Pahléns produkter tillverkas uteslutande av brons, rostfritt syrafast stål samt sandfilter av glasfiberarmerad polyesterplast. Det innebär material av högsta kvalitet, som garanterar lång livslängd och driftsäkerhet. För ytterligare information se www.pahlen.com