28 juni 2007

Litorina Kapital III L.P. förvärvar Securia

– Ett ledande svensk tillväxtbolag inom säkerhetsrelaterade tjänster och innovativa försäkringslösningar Litorina Kapital III L.P. förvärvar Securia Systems AB, ett ledande svenskt tillväxtbolag som utvecklar och säljer säkerhetsrelaterade tjänster och innovativa försäkringslösningar. Securia erbjuder kunder skydd och stöd vid förlust eller stöld av tillhörigheter såsom kreditkort, mobiltelefoner och nycklar. Litorina Kapital III L.P. blir efter förvärvet majoritetsägare i Securia; tidigare ägare kommer att kvarstå i bolaget som minoritetsägare.

Securia grundades 1999 i Stockholm och erbjuder främst privatkunder, men även små och medelstora bolag, skydd och stöd vid förlust eller stöld av tillhörigheter såsom kreditkort, mobiltelefoner och nycklar. Tjänsteutbudet inkluderar spärrservice, dvs ett nummer för att spärra kredit- och betalkort mm, säkerhetsbrickor med tillhörande tjänster för mobiltelefoner och nycklar samt innovativa försäkringslösningar.

Under de senast två åren har Securias omsättning vuxit med ca 90%. Marknaden i vilken Securia opererar uppvisar god underliggande tillväxt; tillväxtfaktorer på denna marknad är främst ökad användning av betal- och kreditkort, mobiltelefoner och annan elektronik utrustning samt ökande medvetenhet hos konsumenter avseende säkerhet och skydd.

Securia, med huvudkontor i Stockholm, har sin huvudverksamhet i Sverige, och nystartad verksamhet i Finland och Norge. Vidare har bolaget joint ventures i Polen, Ryssland och Chile.

– Securia är ett välskött svenskt bolag med en stark position på en intressant nischmarknad. Bolaget har uppvisat imponerande tillväxt under stark lönsamhet. Tillsammans med bolagets ledning ser vi nu fram emot att ta bolaget till nästa nivå. Strategin är att uppnå tillväxt genom marknadsexpansion samt befästa bolagets position på befintliga marknader, säger Jörgen Ekberg, Senior Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina Kapital III L.P.

– Med Litorina Kapital som ny ägare tillförs Securia en stark partner som delar vår syn på bolagets framtida strategi och som tillför kompetens och finansiell styrka som kan stödja Securias fortsatta utveckling. Tillsammans med Litorina Kapital är vi idealiskt positionerade för att kunna kapitalisera vidare på Securias starka position i en växande underliggande marknad samt expandera till nya marknader, säger Daniel Elfvendahl, VD på Securia.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Capital Advisors
Tel: +46 8 545 180 10 , +46 708 11 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se

Daniel Elfvendahl
VD, Securia
Tel: +46 8 50 55 30 00 , +46 733 20 94 45
E-post: daniel.elfvendahl@securia.se

Om Securia
För mer information se www.securia.se

Om Litorina
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III L.P., vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 000 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. För mer information se www.litorina.se