15 juni 2007

Litorina Kapital och 3i säljer sina innehav i Q-Matic

Litorina Kapital, 3i Group plc med fonder och grundarfamiljerna har tecknat avtal om att sälja sina innehav i Q-Matic Holding AB, världsledande inom avancerade system för köhantering och kundflöden. Köpare är Altor Fund II (”Altor”). Försäljningen av Q-Matic innebär en avkastning på drygt 9 gånger ägarnas investerade kapital vid förvärvet.

Litorina Kapital och 3i förvärvade gemensamt 70% av Q-Matic hösten 2004.

Därefter har Q-Matic framgångsrikt fortsatt sin internationella expansion. Försäljningen har ökat med i snitt 20 % per år under innehavstiden samtidigt som vinsten mer än fördubblats. Q-Matic har framgångsrikt stärkt sin position i samtliga viktiga marknader och fått kraftigt ökade resurser inom produktutveckling vilket bidragit till en snabbare takt av nya produktlanseringar.

”När vi identifierade Q-Matic som en intressant investering 2004 baserades det på bolagets globala dominans i sin nisch vilken framgångsrikt byggts upp av grundarfamiljerna under drygt 20 år. Vi kan nu glädjande konstatera att Q-Matics VD sedan 2005, Åke Stråberg, och hans ledningsteam lyckats accelerera den positiva utvecklingen så att Q-Matic nu är ett ännu starkare företag med mycket stor potential till fortsatt utveckling”, säger Harold Kaiser, Senior Partner på Litorina Kapital.

”Q-Matic har utvecklats starkt sedan vår investering i bolaget 2004. Vi har haft förmånen att aktivt delta i att ytterligare förbättra Q-Matic’s marknadsposition och kunderbjudande. Vi har under våra tre år som ägare bl.a. aktivt bidragit till utvecklingen genom att förstärka styrelsen, ytterligare förbättra bolagets processer inom försäljning, produktutveckling och kvalitet”, säger Magnus Ramström, 3i Nordic och rådgivare till 3i Group plc.

Q-Matic, med huvudkontor i Mölndal, har mer än 25 års erfarenhet av effektivisering av kundflöden inom bank, offentlig sektor, sjukvård och detaljhandel. Företaget grundades 1981 och är idag marknadsledande med mer än 25 000 installationer världen över. Q-Matic har dotterbolag på alla större marknader och med över 52 distributörer säljs företagets system i mer än 102 länder. Företaget omsatte 386 miljoner kronor 2006.

För mer information, vänligen kontakta:

Magnus Ramström
3i Nordic plc (UK), filial Sverige
rådgivare till 3i Group plc
+46-8-506 101 66, +46-703-68 84 14

Harold Kaiser
Senior Partner Litorina Kapital
+46-708-54 38 00

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se http://www.litorina.se/

Om 3i
3i är världsledande inom private equity och venture capital. Vi fokuserar på buyouts, growth capital, venture capital, infrastruktur och Quoted Private Equity (“QPE”). 3i investerar, med hjälp av lokala rådgivare i Europa, USA och Asien. Våra konkurrensfördelar är vårt internationella nätverk samt styrkan och bredden i 3is relationer med marknaden. Det bidrar till att vi skapar värden för våra portföljbolag och aktieägare. 3i är noterat på Londonbörsen (FTSE100 företag.) Läs mer på http://www.3i.se/