19 juni 2007

Ny miljardfond för investeringar i svenska mindre/medelstora bolag

Litorina Kapital etablerar ny fond med inriktning på ägarledda företag Private Equity- företaget Litorina Kapital har etablerat en ny fond som kommer att investera 1,25 miljarder kronor i små och medelstora svenska företag.

Litorina kapital är ett av få svenska private equity- företag som helt fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla små och mellanstora svenska bolag.

Den nya fonden, Litorina Kapital III, har hittills tagit in 843 miljoner SEK. Bland de ledande institutioner som hittills investerat i fonden finns Tredje AP- fonden, EIF, Access Capital Partners och Scandinavian Private Equity Partners.

– Vi är jätteglada att våra befintliga investerare har fortsatt förtroende för oss, samtidigt som vi är stolta över att nya krävande investerare investerar i vår nya fond, säger Harold Kaiser, Managing partner på Litorina Kapital.

Den nya fonden kommer i likhet med de tidigare att investera i och industriellt utveckla svenska företag i bransch ledande ställning med en omsättning om 100- 500 miljoner kronor. – Vi har framgångsrikt investerat i det här segmentet i åtta år, och vi ser en fortsatt stor potential i ägarledda bolag, säger Harold Kaiser. – Men vi är selektiva i vårt urval, och gör sällan fler än två eller tre investeringar per år, fortsätter Harold Kaiser.

Litorinas nya fond kommer också fortsättningsvis arbeta med andra typer av utköpsaffärer t.ex. vid renodling av större koncerner, men lejonparten av affärsflödet kommer att härstamma från olika typer av successioner i ägarledda bolag.

Litorina Kapital startade 1998, och redan från början har man fokuserat på små och medelstora svenska bolag, sammanlagt har Litorina sedan starten investerat ungefär 1 miljard kronor i 22 bolag. Idag består portföljen av elva bolag med en sammanlagd omsättning på mer än 3 miljarder kronor.

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Sverige tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade svenska och internationella institutioner som tillsammans investerat cirka 2 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se http://www.litorina.se/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser
Managing Partner Litorina Kapital
Tel: +46 8 545 181 84, mobil +46 708 54 38 00
E-post: harold@litorina.se