24 mars 2009

Litorina Kapital III L.P. köper ut Securias grundare

Litorina har idag undertecknat ett avtal med grundarna av Securia där de säljer hela sitt resterande innehav i bolaget till Litorina.

I juni 2007 förvärvade Litorina majoriteten i snabbväxande Securia Systems AB av dess grundare. Bolaget har utvecklats väl med Litorina som huvudägare och påvisat fortsatt hög tillväxttakt. Litorina äger efter dagens transaktion 95,5% av aktierna i bolaget. Resterande 4,5% ägs av företagets ledning och styrelse.

För ytterligare information, kontakta:

Jörgen Ekberg (08-545 181 80), Senior Partner, Litorina

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder.