2 april 2009

Litorina säljer logistikgruppen LGT till Axcel

Litorina Kapital säljer portföljbolaget LGT Logistics till den nordiska Private Equityfonden Axcel, efter att under sin innehavstid i det närmaste trefaldigat gruppens rörelseresultat. Försäljningen av LGT innebär en avkastning på drygt 10 gånger ägarnas investerade kapital vid förvärvet.

Litorina skapade LGT-koncernen i oktober 2005 genom att tillsammans med företagsledningen förvärva möbelspeditionsföretaget LBC Sweden och dess danska systerbolag GM-ITM. LGT-koncernen har sedan dess breddat sitt tjänsteutbud inom befintliga kundsegment genom att bygga ut sin tredjepartslogistikverksamhet med tjänster inom exempelvis lagring, orderplockning och hemleveranser. Utöver detta har verksamheten expanderats till att omfatta andra produktsegment än möbler, något som förstärkts ytterligare genom förvärvet av Transportsektionen, som slutfördes under 2008.

Dessa utvecklingssteg, som engagerat har drivits av LGTs koncernledning, har ökat företagets konkurrenskraft och lett till att bolaget från 2005 till 2008 visat en årlig vinsttillväxt om 38% tack vare det ökade förädlingsvärdet och ompositioneringen i värdekedjan. Räkenskapsåret 2008 uppnåddes en omsättning om drygt 700 Mkr.

Det är glädjande att konstatera att den utvecklingsplan som sattes upp tillsammans med företagsledningen för drygt tre år sedan faktiskt överträffats. Samtidigt känns det positivt att under rådande förutsättningar på den finansiella marknaden kunna genomföra en försäljning som leder till att Litorinas investerare kan realisera en mycket gynnsam värdestegring på sin investering, trots att prisnivån på bra bolag idag är lägre. säger Jörgen Ekberg, Senior Partner på Litorina Kapital. Vi känner att vi lämnar över en välskött företagsgrupp till Axcel som tillsammans med ledningen kan ta nästa utvecklingssteg. LGT-bolagen har fortsatt goda möjligheter att expandera sitt starka koncept till fler geografiska marknader och i tillägg är potentialen att ytterligare bredda erbjudandet till fler kundsegment goda, avslutar Jörgen Ekberg.

Det har varit en mycket positiv erfarenhet att utveckla LGT som en fristående logistikgrupp i samarbete med Litorina. Nu ser vi fram emot att ytterligare utveckla LGT bolagen tillsammans med Axcel, där inte minst deras nätverk på den danska marknaden kommer att vara värdefullt, säger Hans Hjelmström, koncernchef för LGT-bolagen.

Axcels förvärv av LGTs dotterbolag förväntas slutföras under maj månad och är villkorat av godkännanden av konkurrensmyndigheterna i Sverige och Norge.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 180 10, 070 – 811 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se

Hans Hjelmström
Koncernchef LGT
Tel: 0504-401 00, 070-573 73 82
E-post: hasse@lbcsweden.se

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder. 
LGT, som arbetar under varumärkena LBC Sweden, Herrljunga Åkeri och Transportsektionen i Sverige och GM-ITM i Danmark, är en nordisk tredjepartslogistikaktör, med en stark position inom möbler. LGT-bolagens tjänster består i huvudsak av lagring, orderplockning, samlastning och distribution inom och till och från Norden. LGT har genom ett nära samarbete med sina kunder vuxit både organiskt och genom förvärv och har idag ett heltäckande nordiskt distributionsnätverk. LGT arbetar utifrån tre terminaler och fem lager i Sverige samt en terminal och ett lager i Danmark. LGT-bolagen har verksamhet i Sverige, Danmark, Norge och Finland med huvudkontor i Tibro. Gemensamt sysselsätter LGT-bolagen ca 300 personer och omsättningen 2008 uppgick till ca 700 Mkr.