20 januari 2009

Litorinas portföljbolag Coromatic Group förvärvar Batterisenteret

Litorinas portföljbolag Coromatic Group förvärvar det Trondheim-baserade specialistföretaget inom industribatterier, Batterisenteret AS.

Coromatic Group förvärvar Batterisentret och stärker därmed sitt erbjudande inom batterilösningar för avbrottsfri kraft, där Batterisentret har byggt upp en stark marknadsposition.

Genom förvärvet av Batterisenteret stärker vi vår position i Norge inom ett strategiskt produktområde. Det ger oss möjlighet att erbjuda våra kunder ännu bättre och mer kompletta lösningar inom avbrottsfri kraft. Tack vare Batterisenterets kontor i Trondheim ökar vi dessutom vår lokala närvaro i Norge, där vi sedan tidigare har kontor i Bergen och Oslo, kommenterar Maths Waxin, koncernchef för Coromatic Group.

Coromatic Group är Nordens största koncern inom fysisk IT-säkerhet med ca 180 anställda och en omsättning på ca SEK 570 miljoner, varav motsvarande ca SEK 130 miljoner i Norge.

För ytterligare information kontakta:

Maths Waxin (070-529 20 95), Koncernchef Coromatic Group
Olof Cato (08-545 181 80), Litorina

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder.

Coromatic Group är en företagsgrupp med en ledande position i Norden inom fysisk IT-säkerhet. Gruppen levererar kompletta datorhallslösningar samt produkter och tjänster inom avbrottsfri kraft och strömförsörjning i ett brett spektrum av applikationer. Kunder återfinns framförallt i Sverige, Norge och Danmark inom de flesta branscher. Företagsgruppen bildades genom att Coromatic, Metric Power och Scanpocon förvärvades 2007. Coromatic är marknadsledande i Sverige inom datorhallslösningar och årligen genomför man fler än 60 datorhallsprojekt. Metric Power och Scanpocon är ledande aktörer i framförallt Danmark och Norge avseende avbrottsfri kraft och strömförsörjning. Gruppen omsatte ca 570 Mkr under 2008 och gemensamt har de ingående bolagen påvisat en årlig tillväxt om 25% de senaste fyra åren. Coromatic Group-koncernen har huvudkontor i Bromma utanför Stockholm och totalt har koncernen ca 182 anställda.