2 februari 2009

Litorinas portföljbolag Coromatic Group förvärvar TN Service AB

Coromatic Group förvärvar TN Service AB. Genom förvärvet blir Coromatic Group Nordens största serviceorganisation inom datorhallar.

Coromatic Group, den ledande koncernen i Norden inom fysisk IT-säkerhet, förvärvar TN Service som är ett specialistföretag inom projektering, byggnation och framförallt service och underhåll av dator- och IT-miljöer. Genom förvärvet stärker Coromatic Group sitt erbjudande inom service och underhåll och med TN Services 300 serviceavtal får Coromatic Group en total kundbas på över 800 serviceavtal.

– Förvärvet möjliggör stora skalfördelar och ökar effektiviteten i organisationen, samtidigt som våra kunder kan ta del av förädlade tjänster med ett utökat funktionsansvar. Preventivt underhåll och service av de fysiska IT-miljöerna, tillsammans med att aktivt verka för mer energieffektiva lösningar och grön IT är avgörande delar i arbetet med att säkerställa långsiktighet, kontinuitet och kostnadseffektivitet för IT, säger Maths Waxin, koncernchef för Coromatic Group.

– Förvärvet ligger helt rätt i tiden och vi ser många fördelar med det kommande samarbetet. För TN Service del handlar det bland annat om att säkerställa en långsiktigt tryggad framtid för våra kunder och medarbetare, säger Torbjörn Norén, grundare av TN Service.

För ytterligare information kontakta:

Maths Waxin (070-529 20 95), Koncernchef Coromatic Group
Olof Cato (08-545 181 80), Litorina

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder.

Coromatic Group är en företagsgrupp med en ledande position i Norden inom fysisk IT-säkerhet. Gruppen levererar kompletta datorhallslösningar samt produkter och tjänster inom avbrottsfri kraft och strömförsörjning i ett brett spektrum av applikationer. Kunder återfinns framförallt i Sverige, Norge och Danmark inom de flesta branscher. Företagsgruppen bildades genom att Coromatic, Metric Power och Scanpocon förvärvades 2007. Coromatic är marknadsledande i Sverige inom datorhallslösningar och årligen genomför man fler än 60 datorhallsprojekt. Metric Power och Scanpocon är ledande aktörer i framförallt Danmark och Norge avseende avbrottsfri kraft och strömförsörjning. Totalt omsatte gruppen ca 570 Mkr under 2008 och gemensamt har de ingående bolagen påvisat en årlig tillväxt om 25% de senaste fyra åren. Coromatic Group-koncernen har huvudkontor i Bromma utanför Stockholm och totalt har koncernen ca 182 anställda.