4 februari 2009

Litorinas portföljbolag EuroFlorist förvärvar 800Blomster i Norge

EuroFlorist Norge AS förvärvar blomsterförmedlingsverksamheten 800Blomster i Norge och stärker sin position på den norska marknaden.

Den 4 februari 2009 undertecknades ett avtal med 800Blomster AS med innebörden att EuroFlorist förvärvar 800Blomsters blomsterförmedlingsverksamhet. Den förvärvade verksamheten (”800Blomster”), vars huvudsakliga försäljning sker via Internet, har ett etablerat, välkänt varumärke och en lojal kundbas. Förvärvet innebär fördelar både för EuroFlorist och 800Blomster då 800Blomster kan ta del av EuroFlorists tjänster och system samtidigt som EuroFlorist får en ytterligare kanal mot marknaden och konsumenter i Norge.

För ytterligare information, kontakta:

Lars Höglund (040-602 00 00), VD EuroFlorist
Ann Dahlman (08-545 181 80), Litorina

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder.