12 maj 2009

Litorinas portföljbolag Textilia förvärvar Textilservice i Boden AB

Textilia har förvärvat Textilservice i Boden AB ("TSB"). I samband med affären har TSB träffat en överenskommelse med Norrbottens läns landsting, innebärande att befintligt textilserviceavtal förlängs två år och därmed löper till 2014.

Textilia är Sveriges ledande leverantör av textilservice till Hälsa- & Sjukvårdssektorn och har som ambition att erbjuda sina kunder ett långsiktigt partnerskap baserat på ansvar, kvalitet och kontinuerlig tjänsteutveckling. Koncernen har sedan tidigare produktionsanläggningar i Karlskrona, Örebro, Långsele samt Rimbo och har idag bl a landstingen i Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Örebro, Stockholm, Kronoberg, Blekinge och ett stort antal kommuner och privata vård- och omsorgsgivare som kunder. Textilia arbetar även med textilservice till hotell, restauranger och industri.

I och med förvärvet av TSB kompletteras verksamheten med en anläggning i Boden med ca 70 anställda och drygt 200 nya kunder. Genom förvärvet blir Textilia en textilserviceleverantör som geografiskt täcker in hela Sverige.

”Affären är positiv för Textilia och, som vi uppfattar det, också för alla andra inblandade parter. Nu ser vi fram emot att med Boden som bas tillhandahålla en kvalitativ textilservice till landstinget och alla andra kunder i regionen under många år framöver”, säger Tomas Bergström, VD Textilia.

För ytterligare information kontakta:

Tomas Bergström (0703 17 80 92), VD Textilia
Paul Steene (08-545 181 80), Litorina

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 400 Mkr i Litorina Kapitals tre fonder.

Textilia är med textilserviceanläggningar i Boden, Långsele, Rimbo, Örebro och Karlskrona och med en årlig omsättning om ca 410 Mkr Sveriges ledande leverantör av textilservice till offentlig sektor. Textilia erbjuder innovativa lösningar, hög effektivitet och god kvalitet samt tar ett helhetsansvar för att personal och andra textilanvändare alltid har tillgång till rena textilier och kan fokusera på sin huvuduppgift. Landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland, Stockholm, Kronoberg och Blekinge är alla kunder till Textilia liksom ett stort antal kommuner.