21 oktober 2010

Litorina etablerar Fond IV med 2,5 Mdr kronor i utfäst kapital

Litorina stänger idag sin senaste fond, Litorina IV, för nya investerare. Fonden får tillgång till 2 525 Mkr i utfäst kapital för majoritetsinvesteringar i 10-12 välpositionerade och framgångsrika svenska företag.

Investerare i fonden är ett 20-tal välrenommerade och långsiktiga skandinaviska, europeiska och amerikanska institutioner. ”Litorina har mött ett mycket stort intresse från både befintliga och nya investerare, vilket resulterat i en kraftig överteckning när fonden nu stänger efter ett par månaders kapitalanskaffning. Det är glädjande att kunna konstatera att Litorinas investeringsfokus, track-record och modell för aktivt ägande uppskattas.” säger Harold Kaiser, Managing Partner på Litorina Capital Advisors, fondens exklusiva rådgivare.

Litorina fokuserar på att förvärva välpositionerade mindre och medelstora svenska företag med ett värde uppgående till 200-1000 Mkr. Målsättningen för de bolag Litorina äger är att uppnå lönsam tillväxt och expansion genom industriell utveckling. ”Värdeskapandet sker genom industriell utveckling och då krävs det att Litorina som ägare är beredda att satsa samt har resurser och förmåga att bidra och stötta våra bolag i att vidareutveckla verksamheten” fortsätter Harold Kaiser

Sedan 1998 har Litorinas fonder investerat knappt 2 Mdr kronor i totalt 32 bolag. Den nuvarande portföljen består av 13 bolag med en sammanlagd omsättning om cirka 7 Mdr kronor och cirka 3000 anställda.

Probitas Partners har varit finansiell rådgivare och SJ Berwin har varit legal rådgivare åt Litorina IV.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold Kaiser
Managing Partner, Litorina Capital Advisors
Tel: 0708-543 800
E-post: harold@litorina.se
Web: www.litorina.se

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag i tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 Mdr kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information se www.litorina.se