10 september 2010

Litorina förvärvar ECO-Boråstapeter

Litorina förvärvar ECO-Boråstapeter koncernen, Nordens ledande tapettillverkare och blir därmed ny huvudägare med cirka två tredjedelars ägande. Bland ägarna i det nya bolaget kommer även företagsledningen, styrelsen, samt cirka 135 av ECO-Boråstapeters tidigare aktieägare att ingå. ECO-Boråstapeter omsatte under 2009 cirka 550 miljoner kronor och har cirka 165 anställda.

ECO-Boråstapeter designar, tillverkar och marknadsför ett brett sortiment av tapeter med inriktning mot premiumsegmentet. Koncernen är marknadsledande i Norden inom tapeter och innehar några av Nordens mest kända och mest sålda tapetvarumärken: Boråstapeter, Eco Wallpaper, Cole & Son och Mr Perswall. Tre Fjärdedelar av koncernens försäljning sker på den nordiska marknaden men koncernen är även närvarande i ytterligare cirka 35 länder såsom Storbritannien, Ryssland, Kina och USA.

Koncernen grundades 1905 under namnet Borås Tapetfabrik av Waldemar Andrén. Ett stort steg mot dagens ECO-Boråstapeter togs under 2002 när Ecotapeters varumärke och kollektioner förvärvades (numera Eco Wallpaper). Den internationella närvaron stärktes under 2008 genom förvärvet av det brittiska tapetföretaget Cole & Son, som också gav koncernen en starkare position inom segmentet för exklusiva tapeter. Marknaden för tapeter väntas under de närmsta åren att växa till följd av en fortsatt positiv trend inom heminredning.

– Vi har följt ECO-Boråstapeter under en längre tid och anser att koncernen väl uppfyller våra investeringskriterier. Tillväxtmöjligheterna är goda i branschen och ECO-Boråstapeter är väl positionerat att kapitalisera på dessa möjligheter, både vad gäller organisk tillväxt och möjliga förvärv. Vårt fokus kommer att vara att bistå ledningen i deras ambition att befästa koncernens position som den ledande tapettillverkaren inom premiumsegmentet med en stark internationell närvaro, säger Harold Kaiser, Managing Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina Kapital III.

ECO-Boråstapeter har endast inlett sin internationella bana och vi planerar att fortsätta expandera och utveckla vår verksamhet. Givet detta känns det spännande att få möjlighet att få en stark och tydlig huvudägare genom Litorina och samtidigt behålla en stor del av vår kundägarbas, säger Peter Koch, VD på ECO-Boråstapeter. Planen är att fortsätta utvecklas mot vår långsiktiga vision om att bli världsledande inom premiumsegmentet för tapeter.

För ytterligare information kontakta:

Harold Kaiser (0708 54 38 00), Managing Partner, Litorina
Peter Koch (0704 58 64 07), Koncernchef, ECO-Boråstapeter

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2,3 miljarder kronor i Litorinas tre fonder. För mer information se www.litorina.se