30 mars 2010

Litorina säljer Composite Scandinavia till Hexagon Composites

Litorina Kapital 1998 KB och Litorina Kapital 2001 KB har sålt sina innehav i Composite Scandinavia till den börsnoterade norska koncernen Hexagon Composites ASAs dotterbolag Ragasco.

Litorina, tillsammans med övriga ägare i Composite Scandinavia, har idag sålt 100% av aktierna i Composite Scandinavia till den börsnoterade norska koncernen Hexagon Composites ASAs dotterbolag Ragasco.

Litorina Kapital 1998 KB investerade i Composite Scandinavia 1999. Under Litorinas innehavstid har bolaget utvecklats väl med en årlig organisk omsättningsökning på 24% från en omsättning på 11 Mkr år 2000 till 76 Mkr år 2009. Bolaget har expanderat internationellt och hade 2009 cirka 75% av omsättningen i länder utanför Norden. I tillägg har bolaget ingått licensavtal för bolagets unika produktionsteknologi i USA, Korea och Vietnam.

Då Composite Scandinavias bransch, gasolflaskor i komposit, är internationell, med stora gas- och oljebolag som huvudsakliga kunder och som dessutom är kapitalkrävande, anser Litorina att bolagets möjligheter till framtida utveckling bättre tas tillvara genom att bolaget får tillgång till en kraftfullare internationell försäljningsorganisation och resurserna hos en specialiserad aktör inom plastområdet med starka finanser.

Hexagon Composites ASA (http://www.hexagon.no/) är ett av Skandinaviens ledande företag inom komposit. Koncernen utvecklar och kommersialiserar konkurrenskraftiga produkter med bas inom avancerad kompositteknologi. Hexagon Composites är idag konkurrent till Composite Scandinavia inom området gasolflaskor i kompositmaterial och blir genom detta förvärv världsledande på området.

– Vi är mycket nöjda med försäljningen av Composite Scandinavia AB och ser i Ragasco en ideal ägare till bolaget i dess framtida expansion. Litorina har under flera år, tillsammans med andra investerare, stöttat Composite Scandinavia med dess utveckling av produkter och produktionsteknologi. Under de senaste åren har bolaget framgångsrikt penetrerat nya marknader och har nått ett läge där bolaget är lönsamt. Utifrån denna plattform är det Litorinas åsikt att bolagets möjligheter bäst tas tillvara av en ägare med djupt kunnande inom komposittillverkning och med ett brett globalt försäljningsnät säger Jan Lindefeldt, Partner på Litorina Kapital.

För ytterligare information vänligen kontakta

Jan Lindefeldt, Partner Litorina, 08-545 181 80
Öjvind Hamre, Adm. Direktör, Ragasco, +47- 97795590

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 300 Mkr i Litorinas tre fonder. www.litorina.se