6 oktober 2010

Litorinas portföljbolag Cederroth expanderar i Polen genom förvärvet av Dermika

Cederroth-koncernen expanderar sin nuvarande verksamhet i Polen genom förvärv av företaget Dermika Sp. zo.o. Förvärvet är ett viktigt steg för att ytterligare stärka bolagets position i Polen.

Cederroth AB förvärvar via det helägda dotterbolaget Soraya S.A. det polska kosmetikföretaget Dermika Sp. zo.o . Förvärvet ligger i linje med Cederroths långsiktiga strategi att bygga en ledande position inom ansikts- och hudvårdsmarknaden i Polen.

Soraya S.A. förvärvar samtliga aktier i Dermika Sp. zo.o, Cederroth Polens omsättning kommer till följd av förvärvet att öka med cirka 30%.

”Dermika passar väl in i koncernen och våra framtida utvecklingsplaner i Polen”, säger Leif Wahlgren, Cederroths koncernchef. ”Det känns mycket glädjande att vi genom förvärvet kan fortsätta utveckla och ytterligare stärka vår redan tidigare mycket framgångsrika verksamhet i Polen”

”Vår ambition är att varumärket Dermika skall fortsätta utvecklas inom Cederroth Polen, som fortsättningsvis kommer att marknadsföra två hudvårdsortiment, under varumärkena Soraya och Dermika, samt andra välkända Cederroth-produkter, såsom Family Fresh, Pharbio och Salvequick, på den polska marknaden” säger Sorayas VD, Jarek Cybulski.

För ytterligare information kontakta:

Leif Wahlgren,
VD Cederroth AB
Tel: +46 (0)8 590 96 300 Mobil: +46 (0)70 520 89 19.
E-post: leif.wahlgren@cederroth.com

Jarek Cybulski,
VD Soraya S.A.
Tel: +48 22 358 13 00 Mobil: +48 605 68 47 69
E-post: jaroslaw.cybulski@cederroth.com

Lars Verneholt,
Partner Litorina
Tel: +46 (0)8 545 181 110 Mobil: +46 (0)733 86 92 07
E-post: lars.verneholt@litorina.se

Cederroth är ett konsumentvaruföretag med en stark position inom segmenten hygien, hushåll, hälsa och sårvård. Cederroth, med huvudkontor i Sverige, har egna dotterbolag i Finland, Danmark, Norge, Polen och Spanien. Företagets produkter säljs även i flera andra länder genom fristående distributörer. Merparten av koncernens produkter tillverkas i egna fabriker i Sverige, Danmark, Polen och Spanien.Cederroth har för närvarande 850 anställda och en omsättning på 2 miljarder kronor. Läs mer på på www.cederroth.com.

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2,3 miljarder kronor i Litorinas tre fonder. Läs mer på www.litorina.se.