4 maj 2010

Litorinas portföljbolag Coromatic Group förvärvar Skandinaviska Kraftprodukter AB

Coromatic Group förvärvar Skandinaviska Kraftprodukter AB, en branschledande aktör inom reservkraft. I och med förvärvet stärker Coromatic Group sin marknadsledande position som helhetsleverantör inom IT-kontinuitet och säker kraftförsörjning i Norden.

Coromatic Group, den ledande aktören i Norden inom IT-kontinuitet och kraftförsörjning, förvärvar Skandinaviska Kraftprodukter, ett specialistföretag inom reservkraft. Genom förvärvet stärker Coromatic Group sitt erbjudande inom avbrottsfri kraft och skapar möjligheter att erbjuda kunder större helhetsåtaganden inom kraftförsörjning. Coromatic Group har haft ett nära samarbete med Skandinaviska Kraftprodukter i över tio år och företaget har varit partner i ett flertal av Coromatics projekt.

”Förvärvet ger oss ytterligare kompetens och resurser för att kunna erbjuda helhetslösningar och framförallt bredda koncernens erbjudande inom avbrottsfri kraft i ett nordiskt perspektiv. Vi ser förvärvet som en strategisk satsning och som en affär som kommer att gynna våra kunder och alla geografier i koncernen” säger Maths Waxin, koncernchef för Coromatic Group.

Under de dryga två år som Litorina varit huvudägare i Coromatic Group har koncernen haft en årlig tillväxt om ca 20% och flyttat fram sina positioner i såväl Sverige som i Norge och Danmark. Pro forma, inkluderat förvärv, omsatte Coromatic Group ca 775 Mkr 2009. Förvärvet av Skandinaviska Kraftprodukter är ytterligare en viktig komponent som kommer att stärka Coromatic Groups fortsatta tillväxt i Norden och som stärker koncernens möjligheter till ytterligare internationell expansion.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maths Waxin
Koncernchef, Coromatic Group
Tel: 0705 29 20 95
E-post: maths.waxin@coromatic.se

Olof Cato
Investment Manager, Litorina
Tel: 08 545 181 80
E-post: olof.cato@litorina.se

Coromatic Group är en nordisk koncern med en ledande position inom IT-kontinuitet och säker kraftförsörjning. Gruppen erbjuder såväl analystjänster och strategisk rådgivning som projektering av kompletta datorhallar och helhetslösningar för säker kraftförsörjning. Koncernen är etablerad i Sverige, Norge och Danmark där man verkar utifrån nio olika orter. Huvudägare är private equity-bolaget Litorina. Totalt, inklusive förvärvet av Skandinaviska Kraftprodukter, omsatte gruppen 775 MSEK pro forma under 2009 och har haft en årlig tillväxt om ca 20% sedan gruppen bildades 2007. Koncernen har efter förvärvet av Skandinaviska Kraftprodukter 223 medarbetare och huvudkontor i Bromma utanför Stockholm.

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2 300 Mkr i Litorinas tre fonder. www.litorina.se