24 maj 2010

Litorinas portföljbolag EuroFlorist förvärvar eFlorist

Litorinas portföljbolag EuroFlorist förvärvar eFlorist, ett av Storbritanniens ledande blomsterförmedlingsföretag.

EuroFlorist förvärvar eFlorist, ett av Storbritanniens ledande blomsterförmedlings-företag. I och med förvärvet förstärker EuroFlorist det största floristnätverket utanför Nordamerika och befäster sin marknadsledande position i Europa.

EuroFlorist, Europas ledande blomster- och gåvoförmedlingsföretag, med verksamhet i tio länder i norra och centrala Europa, utökar genom sitt förvärv av eFlorist sin geografiska närvaro till Storbritannien och Irland. Koncernen kommer i och med förvärvet av eFlorist ha en omsättning på cirka 920 miljoner kronor.

eFlorist, det näst största floristnätverket i Storbritannien, har de senaste åren haft en god tillväxt, i synnerhet via internet och gentemot företag. Tillväxten har ytterligare förstärkts genom bolagets ompositionering av varumärket från Teleflorist till eFlorist under hösten 2009. Under det senaste verksamhetsåret genererade eFlorist en omsättning på cirka 230 miljoner kronor och god lönsamhet.

EuroFlorists förvärv av eFlorist kommer att förstärka koncernens produkt- och tjänsteutbud till konsumenter, företag och florister. Genom utbyte av kompetens och utnyttjande av gemensamma plattformar i koncernen skapas goda förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt i synnerhet via internet.

”Förvärvet av eFlorist ger oss ytterligare kompetens och resurser för att kunna stärka vårt erbjudande till konsumenter och företag, vårt floristnätverk samt vår växande internetverksamhet. Vi ser förvärvet av eFlorist som en viktig strategisk investering som skapar ett tredje ”centre of excellence” i Storbritannien, som ett tillägg till våra befintliga ”centre of excellence” i norra och centrala Europa”, säger Lars Höglund, vd för EuroFlorist.

”Förvärvet av eFlorist är en viktig del i att befästa EuroFlorists ledande marknadsposition i Europa. Förvärvet skapar konkreta synergier i gruppen samt ger goda förutsättningar för fortsatt tillväxt för EuroFloristkoncernen”, säger Harold Kaiser, Managing Partner Litorina.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Höglund
Vd, EuroFlorist
Tel: 0733-632232
E-post: lars.hoglund@euroflorist.com

Harold Kaiser
Managing partner, Litorina
Tel: 0708-543800
E-post: harold.kaiser@litorina.se

EuroFlorist är Europas ledande blomster- och gåvoförmedlingsföretag med verksamhet i tio europeiska länder. EuroFlorist levererar årligen miljontals blomsterbud och presenter till privatpersoner och företag via sina drygt 10 000 direktanslutna blomsterbutiker. Inkluderande förvärvet av eFlorist, kommer hela koncernen att genera en omsättning på cirka 920 miljoner kronor och bedriva verksamhet i tolv europeiska länder. EuroFlorists huvudkontor ligger i Malmö, Sverige. Läs mer på www.euroflorist.se

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2,3 miljarder kronor i Litorinas tre fonder. Läs mer på www.litorina.se