27 maj 2010

Litorinas portföljbolag Semantix förvärvar AAC Globals konferenstolkningsverksamhet

Semantix, Nordens ledande leverantör av kvalificerade språk- och kommunikationstjänster, förvärvar AAC Global ABs konferenstolkningsverksamhet. Genom förvärvet befäster Semantix sin marknadsledande position inom affärs- och konferenstolkning i Sverige.

– Kundernas efterfrågan kring professionell affärs- och konferenstolkning har ökat kraftigt de senaste åren. Vi är därför glada över att nu kunna förvärva AAC Globals konferenstolkningsverksamhet, då detta innebär att vi stärker vår marknadsledande position ytterligare och kommer att kunna erbjuda marknadens mest kompletta affärs- och konferenstolkningstjänster i samband med internationella möten, säger Anders Uddfors, VD för Semantix.

Marknaden för kvalificerade språk- och kommunikationstjänster såsom affärs- och konferenstolkning förväntas växa under de närmaste åren till följd av bl.a. internationaliseringen och ökade affärsrelationer över gränserna. Genom utbyte av kompetens, nätverk och kundrelationer mellan Semantix och AAC Globals konferenstolkningsverksamhet skapas goda förutsättningar för fortsatt organisk tillväxt för Semantix och verksamhetsområdet affärs- och konferenstolkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Uddfors
Semantix, VD
Tel: 0703 – 77 48 04
E-post: anders.uddfors@semantix.se

Gustav Thott
Litorina, Investment Manager
Tel: 0708-55 66 30
E-post: gustav.thott@litorina.se

Semantix är Nordens ledande leverantör av kvalificerade språktjänster, med 40 års samlad erfarenhet. Semantix erbjuder tolkning, översättning, utbildning och skribenttjänster. Bland kunderna finns myndigheter, kommuner, landsting samt stora och små företag inom de allra flesta branscher. Semantix omsätter över 300 miljoner kronor och är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001:2008. Koncernens svenska kontor finns i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Uppsala och Umeå. I Finland har Semantix kontor i Helsingfors och Uleåborg. De norska kontoren finns i Oslo, Stavanger, Trondheim och Hamar. Läs mer på www.semantix.se

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas tredje fond, Litorina Kapital III LP, vilken nu investerar aktivt. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 2,3 miljarder kronor i Litorinas tre fonder. Läs mer på www.litorina.se