9 december 2010

Litorinas portföljbolag Semantix förvärvar INK Norge

Semantix förvärvar INK Norge AS, en ledande leverantör av översättningstjänster i Norge. Genom förvärvet befäster Semantix sin ledande position inom kvalificerade språktjänster i Norden.

INK Norge grundades 1987 och är ett av Norges ledande översättningsföretag med kunder inom framförallt privat sektor, både norska och internationella företag, med behov av kvalificerade översättningstjänster. INK Norge erbjuder utöver översättningstjänster även skribent- och språkkonsulttjänster.

Förvärvet av INK Norge, som är Semantix tredje förvärv i år, är en viktig del i Semantix långsiktiga strategi att förstärka sin ledande position i Norden inom kvalificerade språk- och kommunikationstjänster. I och med förvärvet av INK Norge fördubblar Semantix sin omsättning i Norge.

”INK Norge har en ledande ställning inom översättning i Norge och har som Semantix fokuserat på kunden och kvaliteten i tjänsteerbjudandet. Marknaden för översättningstjänster befinner sig i stark tillväxt till följd av bland annat globaliseringen och ökade krav från både myndigheter och företag avseende professionell kommunikation och informationsbehandling. Vi är därför glada över att nu kunna förvärva INK Norge, då detta innebär att vi får en förstärkt position i Norge inom detta segment”, säger Anders Uddfors, koncernchef för Semantix.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Uddfors Semantix, koncernchef
Tel: 0703-77 48 04
E-post: anders.uddfors@semantix.se

Lars Verneholt Litorina, Partner
Tel: 0733-86 92 07
E-post: lars.verneholt@litorina.se

Semantix är Nordens ledande leverantör av kvalificerade språktjänster. Semantix erbjuder tolkning, översättning, utbildning och skribenttjänster. Koncernen omsätter ca 350 miljoner kronor och har omkring 190 anställda samt över 6 500 språkleverantörer spridda över hela världen. Semantix har i dag sex kontor i Sverige, tre i Norge och två i Finland. För mer information se www.semantix.se

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 Mdr kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information se www.litorina.se