2 maj 2012

Litorina avyttrar Tolerans

Litorina säljer portföljbolaget Tolerans, den globala marknadsledaren inom avancerade häftsystem för tidnings- och reklamprodukter, till ett konsortium bestående av Capdepera Invest mfl. samt VD i Tolerans.

Tolerans utvecklar, tillverkar och säljer avancerade häftsystem till tidningshus, tryckerier samt tryckpresstillverkare världen över. Efterfrågan på häftade tidnings- och reklamprodukter drivs bland annat av ett skifte från ohäftade tidningar i broadsheetformat till häftade och sektionerade tidningar i tabloidformat, till följd av de fördelar en häftad tidning erbjuder för läsare såväl som annonsörer. Tolerans har en stark position på den globala marknaden och driver produktutvecklingen av avancerade häftsystem för samtliga olika tidningsformat och tryckpressar.

Tolerans har under Litorinas innehavstid förstärkt sin internationella marknadsnärvaro genom pro-aktiv bearbetning av kunder och beslutsfattare samt breddat och vidareutvecklat produktportföljen genom utökade resurser inom produktutveckling.

”Tolerans är ett bolag med en stark marknadsposition och produktportfölj som vi ser fram emot att vidareutveckla tillsammans med ledningen”, säger Lars Broberger, Capdepera Invest.

”Det har varit en positiv erfarenhet att utveckla Tolerans tillsammans med Litorina och vi ser fram emot att ta nästa steg med våra nya ägare”, säger Jan Melin, VD för Tolerans.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jan Melin, VD Tolerans, tel: 0765-270287
Lars Broberger, Capdepera Invest tel 070-636 84 85
Harold Kaiser, Managing Partner, Litorina Capital Advisors, tel: 0708-543800
Tolerans är den globala marknadsledaren inom avancerade häftsystem för tidnings- och reklamprodukter. Tolerans grundades 1947 och utvecklar, tillverkar och säljer avancerade häftsystem till tidningshus, tryckerier samt tryckpresstillverkare världen över. Tolerans säljer genom ett 40-tal distributörer världen över. Företaget har ca 35 anställda och huvudkontoret ligger i Tyresö.

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, svenska företag i tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 Mdr kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information se www.litorina.se