16 februari 2012

Litorina förvärvar Fiskarhedenvillan

Litorina IV förvärvar majoriteten av aktierna i Fiskarhedenvillan Group, en av Sveriges ledande leverantörer av småhus. Nuvarande huvudägare, Polaris Private Equity, säljer samtliga aktier samtidigt som företagets ledning kvarstår som ägare.

Fiskarhedenvillan är ett växande småhusföretag som årligen levererar ca 500 hus. Från sina ursprungliga lokalmarknader i Dalarna och Mälardalen har företaget – trots de senaste årens vikande byggkonjunktur – skapat sig en stark marknadsposition i hela Sverige. Idag omsätter bolaget ca 400 Mkr och sysselsätter ca 60 medarbetare. Grunden för affärskonceptet är den s.k. villabyggsatsen. Kunden får byggmaterialet etappvis som byggsatser i takt med att villabygget framskrider. Bearbetningen av byggkomponenterna sker (med få undantag) ute hos underleverantörerna (t ex. sågverk och tillverkare av inredningskomponenter). Fiskarhedenvillan har ett flexibelt erbjudande, vilket innebär att kunden kan välja mellan modellhus eller komma med helt egna ritningar. Det går även att bygga hela eller delar av huset själv, vilket gör att kunden även kan anpassa priset på slutprodukten. Sverige och Norge är Fiskarhedenvillans huvudmarknader, men man säljer även i Danmark, Finland och Ryssland.

Lars Verneholt är partner på Litorina och betonar Fiskarhedenvillans starka position och potential på den nordiska småhusmarknaden: ”Konceptet med villabyggsats innebär att man till viss del kan utnyttja fördelarna med standardisering, samtidigt som husköparna har stor frihet att sätta sin egen prägel på boendemiljön. Fiskarhedenvillan har anställda arkitekter och byggingenjörer som kan hjälpa kunderna i den processen. Företagets expansion har också sin grund i att konceptet är kostnadseffektivt ur husköparens synpunkt. Ofta konkurrerar man framgångsrikt med prisnivån på begagnade hus.”

Möjligheten till ytterligare tillväxt för Fiskarhedenvillan bedöms som goda. De senaste årens svaga byggmarknad torde ha genererat ett ackumulerat behov av nybyggnation och nya möjligheter har öppnats genom kontakter på den norska byggmarknaden. Fiskarhedenvillans VD Gunnar Jönsson tillägger: ”Vårt koncept har visat sin styrka även när byggmarknaden har varit svag. Med Litorina som ägare går vi nu in i en ny fas. Vi kommer att utöka vårt nätverk av lokala agenter i Norge, trimma logistiken för våra leveranser och intensifiera vår produktutveckling särskilt beträffande energieffektiva byggnader. Vi kommer också ytterligare att stärka våra resurser för kundanpassade lösningar samt fokusera på att vårda den höga kvalitetsnivån och kundnöjdheten.”

Jan Dahlqvist är partner på Polaris Private Equity och tidigare styrelseledamot i Fiskarhedenvillan. Han ser Litorina som en naturlig ägare i nästa fas av företagets utveckling: ”Litorina har ett industriellt kunnande som kommer att vara en värdefull tillgång i nästa expansionsfas. Tillsammans med Fiskarhedenvillans erfarna ledning kommer de att kunna skapa goda förutsättningar för tillväxt.”

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lars Verneholt, 08-545 180 11, Litorina Capital Advisors
Gunnar Jönsson, 0243-79 42 50, VD, Fiskarhedenvillan

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

Fiskarhedenvillan är en av Sveriges största producenter av småhus och levererar varje år cirka 500 hus till främst privatpersoner. Fiskarhedenvillan står för såväl kvalitet som flexibilitet och erbjuder energismarta och individanpassade hus till konkurrenskraftiga priser. Företaget grundades 1993 och har idag 60 personer anställda i Sverige. Huvudkontoret ligger i Borlänge, där det även finns en terminal för uppsamling och koordinering av allt byggmaterial. Fiskarhedenvillan omsätter cirka 400 miljoner kronor. För mer information, se www.fiskarhedenvillan.se.