6 juli 2012

Litorina ny huvudägare i Gullbergs

Litorina IV ("Litorina") blir ny majoritetsägare i Gullbergs Sverige AB ("Gullbergs"), ledande i Sverige inom försörjning av kontorsmaterial till små och medelstora företag. Anders Bogren och Fredrik Paulsson, bolagets tidigare huvudägare, kvarstår som väsentliga delägare. Gullbergs har under de senaste tio åren ökat omsättningen med 15 procent årligen och med Litorina som ny majoritetsägare och partner tillförs resurser för en fortsatt tillväxt såväl organiskt som via förvärv.

Gullbergs, med huvudkontor och centrallager i Ängelholm, grundades 1936 och är idag som största svenskägda branschaktör ledande inom försörjning av kontorsmaterial till små och medelstora företag i Sverige. Bolaget har under de senaste åren expanderat kraftigt, framför allt genom att utveckla den befintliga kundbasen och vinna nya kunder men även genom förvärv. Bolaget har idag 21 butiker, företrädesvis i södra Sverige och Mälardalen, vilka tillsammans med bolagets fältsäljare, kundtjänst och onlineportal försörjer över 25 000 kunder över hela Sverige. Gullbergs omsatte under 2011 515 miljoner kronor.

Genom partnerskapet med Litorina kommer Gullbergs tillföras resurser för att stödja bolagets fortsatta expansion. Arbetet att utveckla Gullbergs vidare kommer att ledas av Tomas Bergström, bland annat tidigare VD för Litorinas portföljbolag Textilia, som i samband med Litorinas investering tillträder som koncernchef och delägare. ”Vi ser fram emot att arbeta med Litorina och Tomas för att tillsammans förverkliga vår gemensamma vision att utveckla Gullbergs till nästa nivå”, säger Anders Bogren, avgående koncernchef och delägare i Gullbergs.

Gullbergs har en unik företagskultur och vi är mycket imponerade över bolagets förmåga att kombinera stark tillväxt och lönsamhet”, säger Paul Steene, Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina IV. ”Vi ser fram emot att tillsammans med Anders och Fredrik utveckla Gullbergs vidare under Tomas ledning.”

Det är med stolthet och förväntan jag tar mig an utmaningen att bygga en större koncern kring ett så fint bolag som Gullbergs. Med hängivna och duktiga medarbetare samt en beprövad affärsmodell präglad av starkt kundfokus har Gullbergs stora möjligheter till fortsatt tillväxt”, säger Tomas Bergström, tillträdande koncernchef

Ny ordförande och delägare i Gullbergs blir Michael Andersson, tidigare VD för Svanströmsgruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Steene, 070 931 03 32, Partner, Litorina Capital Advisors AB
Anders Bogren, 070 591 20 79, delägare, Gullbergs Sverige AB

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

Gullbergs, grundat 1936, är den ledande aktören i Sverige inom försörjning av kontorsmaterial till små och medelstora företag. Bolaget har idag 21 butiker, företrädesvis i södra Sverige och Mälardalen, vilka, tillsammans med fältsäljare, kundtjänst och onlineportal, via centrallagret i Ängelholm försörjer över 25 000 kunder över hela Sverige. Gullbergs omsatte under 2011 515 miljoner kronor. För mer information, se www.gullbergs.se.