17 april 2012

Litorinas portföljbolag Grolls förvärvar norska Univern

Grolls förvärvar den norska koncernen Univern. Univern är en av Norges ledande leverantörer av skyddsutrustning och arbetskläder med en egen kollektion och varumärke. Årsomsättningen i Grolls-koncernen ökar i och med förvärvet från ca 650 Mkr till närmare 900 Mkr.

Förvärvet följer den strategiska plan för expansion som huvudägaren Litorina tillsammans med ledningen lade fast förra året då Björnkläder bytte namn till Grolls.

Univern har elva butiker och cirka 100 återförsäljare i Norge. Beräknad årsomsättning uppgår till ca 230 Mkr. Den nuvarande ledningen i Univern kommer att arbeta kvar i bolaget och huvudägarna (tillika VD och försäljningschef i Univern) kommer också bli ägare i Grolls.

”Univern är det största företaget i sin kategori i Norge och har en affärsmodell som stämmer väl överens med den för Grolls. I och med förvärvet av Univern blir Grolls en ledande butikskedja inom arbetskläder och personlig skyddsutrustning i Norden, med 42 specialiserade butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland”, säger Hans Janzon, VD för Grolls.

”Grolls, som äger och utvecklar det starka svenska varumärket Björnkläder, är en ideal ägare för Univern och tillsammans är vi välpositionerade för fortsatt expansion i Norge”, säger Dag Olavson, VD för Univern.

För ytterligare information, kontakta:

Hans Janzon, VD Grolls, tel: 0730-56 55 00, e-post: hans.janzon@grolls.se
Lars Verneholt, Partner Litorina, tel: 08-545 181 80, e-post: lars.verneholt@litorina.se

Grolls är baserat i Göteborg och grundades 1905. Idag är Grolls en ledande aktör i Norden inom yrkeskläder och PPE genom en butikskedja bestående av 42 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland. Grolls äger också varumärket Björnkläder, ett av Sveriges ledande varumärken inom yrkeskläder. För mer information se www.grolls.se

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, företrädesvis svenska, företag i tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 Mdr kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information se www.litorina.se