17 januari 2013

Jörgen Ekberg ny Managing Partner på Litorina

Jörgen Ekberg har utsetts att efterträda Harold Kaiser som Managing Partner på Litorina. Harold Kaiser vill, efter 6 år i rollen som Managing Partner, fokusera hela sin tid på investeringsverksamheten och på att utveckla de portföljbolag som han ansvarar för. Jörgen Ekberg kommer även fortsättningsvis att ägna minst hälften av sin tid åt investeringar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg, Managing Partner, Litorina Capital Advisors, Tel: 0708-113160
Harold Kaiser, Partner, Litorina Capital Advisors, Tel: 0708-543800

Litorina, grundat 1998, är ett private equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora, svenska företag i tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 4,8 Mdr kronor i Litorinas fyra fonder.