3 september 2013

Litorina avyttrar PAX till ventilationsgruppen Volution

PAX, med en marknadsledande ställning i Norden inom ventilations- och värmeprodukter för hemmiljö, säljs till Englandsbaserade Volution som utöver huvudmarknaden Storbritannien är verksamt i Kontinentaleuropa och Norden. PAX kommer med sina unika produkter, sin starka marknadsposition och sitt know-how innebära en förstärkning och breddning av Volutions erbjudande samtidigt som PAX får tillgång till Volutions internationella nätverk för distribution och komponentförsörjning.

PAX har under Litorinas ägande haft fokus på att stärka produktportföljen och företaget har fördubblat sina utvecklingsresurser under Litorinas innehavstid. Detta har bland annat resulterat i lanseringen av unika värmeåtervinningsprodukter med uppgift att, förenat med låg energikonsumtion, förbättra inomhusmiljön i småhus. Stöttat av den konkurrenskraftiga produktportföljen har bolaget internationaliserats och gått ifrån att främst vara en aktör på den svenska marknaden till att idag vara marknadsledande även i Norge och ha en tydlig närvaro i Finland och Danmark.

”Investeringen i PAX har mött utmaningar, inte minst genom två tragiska dödsfall i ledningen, vilka på alla plan har varit de mest slitsamma”, säger Paul Steene, Partner på Litorina, investeringsrådgivare åt fonden Litorina Kapital II. ”Givet dessa omständigheter vill jag ge en extra stor eloge till företagsledningen som lyckats nå bolagets målsättningar både operativt och finansiellt, vilket bekräftas genom denna avyttring som innebär en god avkastning för Litorinas investerare. PAX har blivit ett dynamiskt företag vilket borgar för att bolaget under Volutions ägande kan fortsätta att utvecklas positivt i sin nya industriella miljö”, avslutar Paul Steene.

”Det har varit en spännande resa att tillsammans med Litorina utveckla PAX till ett fokuserat bolag med god lönsamhet”, säger Johan Seeman, VD på PAX.

”Vi är mycket glada över förvärvet av PAX som genom sin starka position i den nordiska grossistkanalen kompletterar Volutions verksamhet väl. PAX är ett starkt varumärke med en innovativ produktportfölj, vilket kommer hjälpa oss utöka vår geografiska täckning i Kontinentaleuropa”, säger Volutions koncernchef Ronnie George. ”Jag ser fram emot att fortsätta utveckla PAX tillsammans med bolagets medarbetare”, avslutar Ronnie George.

Litorina har använt Vinge som legal rådgivare och PwC som finansiell rådgivare.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Paul Steene, 0709 31 03 32, Partner, Litorina

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. 

PAX är den dominerande aktören inom ventilations – och värmeprodukter på den nordiska marknaden. Bolaget utvecklar, tillverkar och säljer våtrumsfläktar, ventilationsprodukter, handdukstorkar samt oljefyllda radiatorer och är marknadsledande i Norden inom både våtrumsfläktar och handdukstorkar. Inom våtrumsfläktar har företaget, med sin PAX fläkt, en marknadsledande position i Sverige, Norge och Finland och inom handdukstorkar har företaget den svenska marknadens mest kompletta produktportfölj. Den starka marknadspositionen härrör från att stort fokus läggs på utveckling av energisnåla och högkvalitativa designprodukter i nära kontakt med slutkunden. För mer information, se www.pax.se.

Volution är en marknadsledande aktör inom ventilationsprodukter på den nordeuropeiska marknaden. Bolaget grundades 2002 och har sitt huvudkontor i England. Volution förväntas under 2013 omsätta ca 140 miljoner EUR och har ca 900 anställda. För mer information, se www.volutionholdings.com.