3 april 2013

Litorina säljer sitt 34%iga aktieinnehav i BTJ

Ratos och Litorina, som tillsammans innehar samtliga aktier i BTJ Group, har ingått avtal om överlåtelse av samtliga aktier i bolaget till Per Samuelson, styrelseordförande i BTJ Group, eller till ett av Per Samuelson kontrollerat förvärvsbolag.

BTJ Group är en leverantör av medieprodukter och informationstjänster till primärt bibliotek i Sverige och Finland. År 2003 förvärvade Litorina 75 procent av aktierna i Bibliotekstjänst (”BTJ”) av Svensk Biblioteksförening och KF. Under Litorinas ledning förvärvade BTJ under 2004 InfoData av Schlumberger och koncernen BTJ InfoData bildades. Förvärvet finansierades bland annat genom en riktad nyemission till Ratos, som därefter blev koncernens huvudägare vid sidan av Litorina.

2005 beslutade ägarna till BTJ InfoData, efter att ha realiserat de synergivinster som fanns mellan InfoData och BTJ, att dela upp koncernen i InfoData och BTJ Nordic. Samma år gick InfoData samman med Bonnier Affärsinformation och bildade Bisnode. I samband med denna merger så avyttrade Litorina sina aktier i Bisnode till Ratos.

I och med dagens aktieförsäljning avslutas ett långt engagemang som totalt sett har inneburit att Litorinas investerare kunnat realisera en mycket gynnsam värdestegring. Vi är mycket nöjda med att det är Per Samuelson som köper BTJ och är övertygade om att det är en bra lösning för BTJ. Per känner bolaget väl efter att ha varit ordförande sedan 2008 och har ett långsiktigt ägarperspektiv, vilket skapar kontinuitet för både bolaget och organisationen.” – Harold Kaiser, Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt Litorina IV.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Harold kaiser, 08-545 181 80 Partner, Litorina Capital Advisors AB

Litorina, grundat 1998, är ett private equity-bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder.