3 september 2015

LGT Logistics förvärvar TS Log, en ledande leverantör av möbellogistik i Finland

Tydliga kundfördelar och strategisk logik när TS Log går samman med LGT Logistics Oy, båda baserade i finländska Lahtis. Tillsammans blir de den ledande leverantören av möbellogistik i Finland och stärker LGT Logistics marknadsledande position i norra Europa.

LGT Logistics är en ledande leverantör av möbellogistik och erbjuder helhetslösningar som bland annat består av lagerhållning, samlastning och distribution av möbler inom, samt till och från Norden. Bolaget är baserat i Horsens (Danmark), Tibro (Sverige), Lahtis (Finland) och Vilnius (Litauen) och omsätter ca 750 MSEK. LGT Logistics har byggt upp en marknadsledande position genom organisk tillväxt kombinerat med förvärv och utgör idag med sitt omfattande distributionsnätverk en knutpunkt inom den nordiska möbelbranschen mellan producenter, exportörer, importörer, butiker och e-handelsaktörer.

TS Log är en leverantör av möbellogistik baserad i Lahtis, Finland. Bolaget har ett tjänsteerbjudande för den finska marknaden som inkluderar distribution, hemleverans, samlastning och lagerhållning. Efter förvärvet kommer TS Logs verksamhet att bedrivas under LGT Logistics varumärke och kombinationen möjliggör ett expanderat kunderbjudande med exempelvis tjänster för import/export-volymer. Grundaren och VDn för TS Log, Timo Salonen, fortsätter driva verksamheten och blir VD för LGT Logistics Oy i Finland.

“Jag är väldigt glad över att bli en del av LGT Logistics omfattande möbellogistiknätverk. Vi delar samma värdegrund och affärsfilosofi – vi brinner för våra kunder och vi brinner för kvalitet” säger Timo Salonen, grundare av TS Log och blivande VD för LGT Logistics Oy i Finland. Timo avslutar, ”fördelarna med att vara en större koncern gör att vi blir en starkare leverantör till våra kunder med ett mer komplett tjänsteutbud”.

“TS Log är helt dedikerad till möbellogistik. Det möjliggör för bolaget att leverera branschledande kvalitet på samma sätt som LGT Logistics” säger John Riis, koncern-VD för LGT Logistics, och fortsätter ”den finansiella styrkan hos LGT Logistics kan stötta tillväxt likväl som strategiska prioriteringar i Finland, och tillsammans kan vi fortsätta bygga långvariga relationer med våra kunder”.

För ytterligare information vänligen kontakta:

John Riis, koncern-VD för LGT Logistics, telefon +45 (0)40 19 63 02
Timo Salonen, VD för LGT Logistics Oy i Finland, telefon +358 (0)500 84 50 18