9 mars 2015

Litorina förvärvar LGT Logistics

Litorina IV förvärvar majoriteten av aktierna i LGT Logistics, Nordens ledande aktör inom möbellogistik, av Axcel. Företagets ledning fortsätter som ägare i LGT Logistics tillsammans med Litorina. Litorina, som via sin andra fond var huvudägare i LGT Logistics mellan 2005 och 2009, har mycket god erfarenhet av både branschen och bolaget.

LGT Logistics, som omsätter drygt 700 MSEK, är Nordens ledande aktör inom möbellogistik och erbjuder marknaden helhetslösningar som bland annat består av lagerhållning, samlastning och distribution av möbler inom och till och från Norden. Bolaget har byggt upp en marknadsledande position genom organisk tillväxt och förvärv och utgör idag med sitt omfattande distributionsnätverk en knutpunkt inom den nordiska möbelbranschen mellan producenter, exportörer, importörer, butiker och e-handelsaktörer. Bolaget har verksamhet i Norden och Baltikum och arbetar utifrån lager och terminaler i Horsens i Danmark samt i Tibro och Bjärnum i Sverige.

Paul Steene, partner på Litorina Capital Advisors AB, betonar LGT Logistics ledande ställning på den Nordiska marknaden: ”LGT Logistics har en unik position som en specialiserad logistikpartner för möbelbranschen. Genom sin storlek och erfarenhet inom möbellogistik kan bolaget på ett kostnadseffektivt sätt erbjuda logistikkoncept för möbler med en branschledande kvalitet, vilket värdesätts av såväl LGT Logistics kunder som deras kunders kunder.”

Tillväxtmöjligheterna bedöms som goda både inom nuvarande och närliggande segment och tjänster. ”Oavsett om en soffa köps av en konsument i en möbelbutik eller via e-handel kommer den att behöva transporteras från producent till slutkonsument. LGT Logistics har, med bolagets pan-nordiska plattform och specialiserade tjänsteerbjudande, en stark position för att möta den efterfrågan” säger LGT Logistics VD John Riis och fortsätter ”Vi ser fram emot att återigen få utveckla och växa LGT Logistics tillsammans med Litorina som, med sin erfarenhet och sitt kunnande inom branschen, är en utmärkt partner till bolaget för att tillvarata möjligheterna i de initiativ som ligger i vår affärsplan.”

Litorinas förvärv av LGT Logistics förväntas att slutföras under april 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Paul Steene,+46 8 545 181 88, Partner, Litorina Capital Advisors AB 
John Riis, +45 70 15 55 55, VD, LGT Logistics

 

LGT Logistics, verksamt sedan början av 40-talet, är Nordens ledande aktör inom möbellogistik. Bolagets tjänster består i huvudsak av lagring, orderplockning, samlastning och distribution av möbler inom och till och från Norden. Koncernen hade 2014 ca 290 anställda och omsättningen uppgick till drygt 700 MSEK. För mer information, se www.lgtlogistics.com.


Litorina,
grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.