25 juni 2015

Peter Haveneth ny VD för Grolls

Peter Haveneth har utsetts till ny VD för Grollskoncernen, Nordens ledande leverantör av arbetskläder och personlig skyddsutrustning. Peter har erfarenhet från ledande positioner i ett flertal industribolag, och har de senaste åren arbetat både med arbetskläder och i riskkapitalägda bolag. Senast kommer Peter från en position som Senior Vice President i koncernledningen på Stena Line Group. Han tillträder 17 augusti och kommer att efterträda Karl Jartun, som lämnar sitt uppdrag som VD efter drygt ett år.

Peter Haveneth är 42 år och har erfarenhet från ledande positioner i flertalet olika industri- och tjänsteföretag. Han har bland annat arbetat i rollen som VD för Vindora Utbildning, Ragn-Sells Renhållning samt Snickers Workwear. Senast kommer Peter från Stena Line Group där han verkat i koncernledningen som Senior Vice President med ansvar för bland annat Operational Excellence, HR samt Communications.

”Grolls har utvecklats mycket väl de senaste åren och har gått från att vara den ledande svenska proffskedjan för arbetskläder och personligt skydd till att bli den största specialistkedjan på området i Norden med betydande verksamhet även i Norge och Finland. Grolls framtida fokus kommer att ligga på fortsatt expansion, och för att kunna växa i samma takt framgent behöver vi skapa förutsättningar för detta avseende organisation, system och effektiva processer”, säger Anders Grönlund, ordförande i Grollskoncernen. ”Peter kommer att fokusera på att leda organisationen och genomföra en rad nyckelprojekt som skall göra det möjligt for Grolls att fortsätta växa och ta marknadsandelar. Flertalet av dessa projekt är dessutom redan sjösatta. Peters branscherfarenhet kombinerat med förmågan att framgångsrikt driva förändringsprocesser ser jag som mycket positivt för Grolls” fortsätter Anders Grönlund.

”Grolls är en imponerande verksamhet och jag ser många intressanta utmaningar med jobbet”, säger Peter Haveneth. ”Grolls kommer inom kort passera en miljard svenska kronor i omsättning och behöver skapa processer som är anpassade för en medelstor och växande verksamhet. Jag ser fram emot att få arbeta tillsammans med bolagets engagerade medarbetare på denna spännande resa”, fortsätter Peter Haveneth.

För mer information vänligen kontakta:

Lars Verneholt, 0733-86 92 07, Partner, Litorina Capital Advisors AB

Grolls är en ledande aktör i Norden inom arbetskläder och personlig skyddsutrustning genom en butikskedja bestående av 48 butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland. Grolls äger även varumärkena Björnkläder, Univern och Nytello. Antalet anställda uppgår till cirka 360 och omsättningen 2014 uppgick till 905 miljoner kronor. För mer information, se www.grolls.se.

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.