1 november 2016

Fresks förvärvar XL-BYGG Västerås

Fresks fortsätter att expandera genom att förvärva XL-BYGG Västerås AB med butik i Ransta samt i Västerås. Tidigare ägare till XL-BYGG Västerås, Ulrika och Patrik Andersson, behåller sina operativa roller och återinvesterar en betydande del av köpeskillingen i Fresks-gruppen.

Dagens XL-BYGG Västerås AB är kommen från Ransta Snickeri AB som Ulrikas farfar grundade 1939. I dagsläget finns två butiker, dels i Ransta (mellan Sala och Västerås) samt en ny butik i Västerås (öppnade mars 2016).

Ulrika och Patrik har under en längre tid konstaterat den konsolidering som sker i branschen och attraherats av att kunna vara en del i ett större bolag för att kunna stå sig starkare på marknaden framöver.

”Det har funnits intressenter som önskat förvärva oss men vi attraherades av Fresks framåtanda och möjligheten till återinvestering samt att fortsatt kunna tillhöra kedjan XL-BYGG”, säger Patrik Andersson.

”Ulrikas och Patriks sätt att vara i kombination med en helt ny fin anläggning i en stad av Västerås karaktär attraherade oss till detta förvärv i vår fortsatta tillväxtresa”, säger Leif Lindholm, VD Fresks Group.

Fresks Group kommer med förvärvet av XL-BYGG Västerås omsätta ca 1.4 miljarder kronor med ca 375 medarbetare och 23 anläggningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Lindholm, 070-698 27 00, VD Fresks Group

Fresks, grundat 1862 är en ledande svensk byggvarukedja fokuserad mot proffssegmentet. Bolaget har 23 butiker under varumärket XL-BYGG Fresks, XL-BYGG Östergyllen samt Gärdin & Persson. Fresks säljer högkvalitativa byggvaror med hög servicegrad till i huvudsak små och medelstora företag inom proffssegmentet. För mer information, se www.fresks.se samt www.gardinpersson.se