18 februari 2016

Litorina avyttrar Allévo till Karo Bio

Litorina har ingått avtal om att sälja sitt innehav i Allévo till Karo Bio AB (publ), ett hälsovårdsföretag noterat på Nasdaq Stockholm.

Varumärket Allévo består av en produktserie inom viktkontroll och genererade en omsättning på 62 miljoner kronor 2015.

Litorinas avyttring av 20% av aktierna i Cederroth till Orkla godkändes av Konkurrensverket i augusti 2015 med villkoret om en försäljning av varumärket Allévo, vilket resulterat i avyttring av Allévo till Karo Bio. Det totala förvärvspriset för Allévo uppgick till ca 60 miljoner kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Verneholt, 08-545 180 11, partner på Litorina Capital Advisors

 

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla, primärt svenska företag, tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens, både genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas aktiva fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat ca 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, vänligen se www.litorina.se.