6 maj 2016

Litorina avyttrar Grolls till Swedol

Litorina har ingått avtal om att sälja sitt innehav i Grolls, den ledande specialistkedjan för yrkeskläder och utrustning för personligt skydd i Norden. Köpare av bolaget är Swedol, en ledande leverantör av verktyg, personligt skydd och förnödenheter till professionella användare i Sverige och Norge.

Grolls har en lång historik, där den första butiken öppnade redan 1832 i Stockholm, medan varumärket Björnkläder grundades 1905. Bolaget är idag den ledande specialistkedjan för yrkeskläder och utrustning för personligt skydd på den Nordiska marknaden med sitt nätverk om totalt 48 egna butiker i Sverige, Norge, Finland och Estland. 2015 omsatte Grolls över 1 miljard kronor med en rörelsevinst om ca 80 miljoner kronor. Genom sitt butiksnätverk och övriga kanaler marknadsför och säljer Grolls såväl externa som egna ledande varumärken inom premiumsegmentet. De egna varumärkena representeras av Björnkläder, Univern och Nytello.

Litorina tog över som majoritetsägare i Grolls 2010 och fram till idag har Grolls vuxit från 25 butiker till 48 genom både förvärv och nyetableringar. Under samma period har försäljningen dubblerats från ca 500 miljoner kronor till över 1 miljard kronor. 2011 utökade Grolls sitt sortiment av lättare arbetskläder genom förvärvet av varumärket Nytello och under 2012 förvärvades Univern, Norges största specialistkedja med 11 butiker.

”När vi valde att investera i Grolls såg vi ett mycket välskött svenskt bolag med ett starkt eget varumärke för yrkeskläder (Björnkläder) där en skicklig ledning påbörjat den strategiska resan att fokusera försäljningen till små och medelstora bolag genom ett nätverk av egna butiker. Tillsammans med ledningen stod det också klart att det fanns en spännande potential att växa ytterligare i en fragmenterad marknad med egna butiker i Sverige, Norge och Finland. Vi är idag mycket stolta över den utveckling som Grolls har haft under vår tid som huvudägare där bolaget fördubblat antalet butiker, omsättning, och resultat. Grolls är idag den ledande specialistkedjan för arbetskläder och skydd i Norden”, säger Lars Verneholt, Partner på Litorina Capital Advisors AB, investeringsrådgivare åt fonden Litorina Kapital III. ”Att nu Swedol tar över ägandet i Grolls känns som en industriellt logisk affär och en spännande kombination med stora möjligheter till en fortsatt positiv utveckling för Grolls”, avslutar Lars Verneholt.

”Grolls har haft en fantastiskt fin utveckling under åren med Litorina som ägare. Idag är vi på väg in i nästa fas i Grolls utveckling, vilken bland annat kommer innebära fortsatt expansion både på befintliga och nya marknader där det finns stor potential att förvärva eller etablera flera butiker. Det känns därför extra spännande att fortsätta utvecklingen av bolaget tillsammans med Swedol”, säger Peter Haveneth, VD på Grolls.

Affären är villkorad av konkurrensgodkännande och förväntas slutföras under sommaren 2016.

Handelsbanken Capital Markets har varit finansiell rådgivare, Vinge legal rådgivare och PwC har tillhandahållit rådgivande analystjänster till säljarna i transaktionen.

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Verneholt, +46 8 545 180 11, Partner, Litorina Capital Advisors AB

Peter Haveneth, +46 31 742 16 04, VD, Grolls-koncernen

 

Grolls, grundat 1832, marknadsför och säljer yrkeskläder och utrustning för personligt skydd i huvudsak via sina specialiserade butiker i Norden, men även via fristående handlare, direkt till slutkunder, genom utvalda exportkanaler samt online. Grolls säljer produkter från sina egna ledande varumärken inom premiumsegmentet (Björnkläder, Univern och Nytello) genom alla kanaler. Grolls har idag ca 30 000 kunder, främst små och medelstora bolag inom industri och byggsegmentet, men försäljning sker även till kommun och offentlig förvaltning. Grolls omsatte under 2015 lite drygt 1 miljard kronor. För mer information, se www.grolls.se.   

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.

Swedol, grundat 1963, är en ledande återförsäljare och distributör av kvalitativa varor mot professionella kunder inom fyra huvudsakliga segment; Åkeri & transport, Bygg & anläggning, Industri & verkstad samt Jord- och skogsbruk. Swedol har i dagsläget 49 butiker, varav fem i Norge. Företaget har cirka 300 anställda och hade under 2015 en omsättning på cirka 1,5 miljarder kronor. Swedols B-aktie är noterat på NASDAQ Stockholms Small Cap-lista.  För mer information, se www.swedol.se.