15 januari 2016

Litorina ny majoritetsägare i Fresks

Litorina IV förvärvar majoriteten av aktierna i Fresks, en ledande svensk byggvarukedja i norra Sverige fokuserad mot proffssegmentet med en omsättning om 875 miljoner. Familjen Oscarson samt VD, tidigare ägare av Fresks, kvarstår som betydande delägare tillsammans med Litorina och övriga nyckelpersoner i ledningen.

Fresks har visat god tillväxt med ökad lönsamhet och har idag en omsättning på 875 miljoner fördelat på 12 butiker. Fresks genomförde under 2014 ett betydande förvärv av Gärdin & Persson, som ytterligare förstärkte bolagets närvaro i Norrland. Fresks säljer högkvalitativa byggvaror med god servicegrad till främst små och medelstora företag inom proffssegmentet. Bolaget erbjuder också beställning och försäljning online samt hantverkstjänster. Fresks är idag den största medlemmen i kedjan Byggtrygg med varumärket XL-BYGG.

”Vi har varit med om en fantastisk tillväxtresa de senaste fem åren då vi gått från fem till tolv anläggningar, mer än fördubblat omsättningen med förbättrad lönsamhet och hittat ett vinnande koncept” säger Pehr Oscarson, ordförande i Fresks och delägare i Oscarson Invest. ”Med detta som grund känns det oerhört spännande att ta in Litorina som partner för att möjliggöra en ännu aktivare expansion inte minst genom fler förvärv i en fragmenterad byggvarumarknad.”

”Fresks starka företagskultur med fokus på kunden och ständig förbättring samt ledningens bevisade förmåga att genomföra och integrera förvärv gör bolaget till en utmärkt plattform för vidareutveckling och fortsatt tillväxt” säger Lars Verneholt, Partner på Litorina Capital Advisors, investeringsrådgivare åt fonden Litorina IV. ”Fresks utgör en spännande investering och vi ser mycket fram emot att stötta ledningen i denna tillväxtresa.”

”Jag har arbetat med familjen Oscarson i sex år och detta nästa steg, partnerskapet med Litorina, familjen Oscarson och ledningen, ser jag som ett kvitto på ledningens arbete hittills” säger Leif Lindholm, VD i Fresks. ”Framtiden känns inspirerande och spännande och jag ser med stor entusiasm fram emot att samarbeta med Litorina i denna nästa fas, som innebär att vi fortsätter på den inslagna vägen med ett intensifierat förvärvsfokus.”  

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Verneholt, 073 – 386 92 07, Partner, Litorina Capital Advisors
Pehr Oscarson, 070 – 537 20 20, Styrelseordförande Fresks och Gärdin & Persson, delägare Oscarson Invest
Leif Lindholm, 070-698 27 00, VD Fresks och Gärdin & Persson

 

Fresks, grundat 1862 är en ledande svensk byggvarukedja i norra Sverige fokuserad mot proffssegmentet. Bolaget har 12 butiker under varumärket XL-BYGG Fresks samt Gärdin & Persson. Fresks säljer högkvalitativa byggvaror med hög servicegrad till i huvudsak små och medelstora företag inom proffssegmentet. För mer information, se www.fresks.se samt www.gardinpersson.se

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. Bakom Litorina står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans har investerat cirka 4,8 miljarder kronor i Litorinas fyra fonder. För mer information, se www.litorina.se.