5 april 2017

Christian Romero-Hamrin ny VD för Ocay

Ocay, en av Sveriges ledande leverantörer av förbrukningsvaror till företag, har utsett Christian Romero-Hamrin till ny VD. Christian är idag sälj- och marknadschef för Ocay och har en lång och gedigen erfarenhet från branschen.

Christian tillträdde som VD den 31 mars och övertar därmed VD rollen från Michael Andersson som återgår till sin tidigare roll som ordförande. Michael klev in som VD för Ocay i januari 2016 för att driva ett antal viktiga strategiska initiativ, så som etableringen av bolagets nya centrallager som invigdes i Norrköping i mars 2017.

”Det är med stor glädje styrelsen har utsett Christian Romero-Hamrin till ny VD för Ocay. Christian är en uppskattad ledare och kommer kunna bidra som VD i Ocay med sin långa och breda erfarenhet från branschen. Styrelsen tackar Michael Andersson för sin insats som VD det senaste året. Ocay har sedan Michael tog över som VD ökat sin konkurrenskraft genom att utveckla bolagets plattform och väsentligen ökat bolagets lönsamhet. Bolaget går nu in i en ny fas med fokus på att skörda frukterna av den etablerade plattformen. Styrelsen är därför glad att kunna utse Christian som ny VD med ett tydligt mandat att ytterligare öka fokuset på omsättningstillväxt i bolaget”, säger Paul Steene, avgående styrelseordförande i Ocay och Partner på Litorina Capital Advisors AB, investeringsrådgivare åt fonden Litorina IV.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Michael Andersson, 070 – 217 87 87, tillträdande styrelseordförande Ocay
Paul Steene, 070 – 931 03 02, Partner Litorina Capital Advisors AB och avgående styrelseordförande Ocay
Christian Romero-Hamrin, 070 – 847 66 97, tillträdande VD Ocay

Ocay bildades 2013 genom samgåendet mellan Gullbergs och Kontorsvaruhuset. Ocay är en av Sveriges ledande leverantörer av produkter och tjänster inom teknik, hygien & städ, fika & servering, kontorsmaterial, emballage, yrkeskläder, möbler, dokumenthanteringslösningar samt present & profil. Bolaget har idag en tydlig lokal prägel med 36 butiker från Trelleborg i söder till Luleå i norr och förser ca 60 000 kunder runt om i landet med de förnödenheter de behöver för att fungera i vardagen. För mer information, se www.ocay.se.

Litorina, grundat 1998, fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina Capital Advisors AB agerar som investeringsrådgivare åt Litorinas fonder. För mer information, se www.litorina.se.