17 januari 2018

Fresks förvärvar Färingsö Trä

Fresks fortsätter att expandera genom att förvärva Byggvaruhuset Färingsö Trä AB med verksamhet på Färingsö inom Ekerö kommun utanför Stockholm. Nuvarande ägare i Färingsö Trä återinvesterar del av köpeskillingen i Fresks-gruppen och en av huvudägarna, Peter Skoog, kvarstår som VD för Färingsö Trä efter förvärvet.

Färingsö Trä grundades strax efter andra världskriget som en filial till Bromma Trä. Peter Skoog och Stefan Poulsen, som arbetat i bolaget sedan 80-talet har varit bolagets huvudägare samt drivit verksamheten sedan 2004. Färingsö Trä har ca: 40 medarbetare och en omsättning motsvarande cirka 130 mkr.

”Äntligen har vi funnit en plattform för att kunna bygga vidare på inom Stockholmsregionen vilket vi har haft högt på vår prioriteringslista. Att attrahera starka entreprenörer som vill fortsätta på en gemensam tillväxtresa är ett gott betyg för oss som bolag” säger Leif Lindholm, VD Fresks Group.

”Eftersom branschen är i en stark konsolideringsfas önskade vi en samarbetspartner som värnar om den lokala entreprenörsandan i kombination med att kunna realisera stordriftsfördelar. Fresks har ett upplägg som tilltalade oss vilket både möjliggjort fortsatt stort engagemang samt delägande från vår sida” säger Peter Skoog, VD Färingsö Trä.

Fresks-gruppen kommer med förvärvet av Färingsö Trä omsätta ca 1.7 miljarder kronor med ca 470 medarbetare och 26 anläggningar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Lindholm, 070-698 27 00, VD Fresks Group

Fresks, grundat 1862 är en ledande svensk byggvarukedja fokuserad mot proffssegmentet. Bolaget har 26 butiker under varumärkena XL-BYGG Fresks, XL-BYGG Östergyllen samt Gärdin & Persson. Fresks säljer högkvalitativa byggvaror med hög servicegrad till i huvudsak små och medelstora företag. För mer information, se www.fresks.se samt www.gardinpersson.se