14 augusti 2018

Litorina etablerar Fond V med 3 miljarder SEK i utfäst kapital

Litorina stängde den 14 augusti 2018 Litorina V på målet 3 miljarder SEK, en ökning med 20% från Litorina IV. Fonden kommer att fortsätta den framgångsrika strategin att investera i företrädesvis svenska bolag i storleken 200-1000 miljoner SEK.

Investerare är välrenommerade institutioner från Europa, Nordamerika och Asien med en blandning av pensionsfonder, kapitalförvaltare, försäkringsbolag och funds-of-funds. Litorina V kommer liksom tidigare Litorina-fonder att fokusera på majoritetsinvesteringar i företrädesvis ägarledda bolag där förutsättningarna finns att accelerera tillväxt och värdeskapande genom en tydlig ägaragenda i partnerskap med tidigare ägare.

Litorina V har redan gjort investeringar i det spännande tillväxtbolaget Digpro och i Bergfalk och Johan i Hallen som tillsammans bildar en ny grupp.

Litorina fick juridisk rådgivning från Proskauer och Vinge under kapitalanskaffningsprocessen. Quest agerade som placement agent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jörgen Ekberg, Managing Partner, +46 708 113 160


Litorina
grundades 1998 och fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom den egna organisationen och sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina V Advisor AB agerar som investeringsrådgivare åt den svenska investeringsfonden Litorina V AB. För mer information, vänligen se  www.litorina.se.