11 januari 2018

Litorina investerar i Bergfalk

Litorina V AB förvärvar majoriteten av aktierna i Bergfalk, en ledande svensk distributör av färskvaror med fokus på kött, fisk och skaldjur. Bolaget omsätter över en halv miljard kronor och erbjuder högkvalitativa färskvaror till restauranger i Sverige och Finland, samt till dagligvaruhandeln. Bergfalks tidigare huvudägare och ledning är fortsatt betydande delägare tillsammans med Litorina.

Bergfalk grundades 1840 i Stockholm och har sedan dess vuxit till att omsätta cirka 550 miljoner kronor. Sverige är den dominerande marknaden för bolaget och under 2016 etablerades också verksamhet i Finland. Bergfalk erbjuder högkvalitativa färskvaror till restauranger och butiker, där restaurangsegmentet står för en klar majoritet av omsättningen. Bolaget har byggt en stark marknadsposition och ett respekterat varumärke genom att erbjuda kompetens, produktkvalitet och förädling kombinerat med lokal närvaro, snabbhet, flexibilitet och god servicenivå.

”Vi är väldigt stolta över den fantastiska tillväxt Bergfalk presterat de senaste åren. Vi har byggt en stark  organisation med duktiga medarbetare och ett respekterat varumärke och ser nu fram emot att ta nästa kliv i utvecklingen genom att ytterligare förstärka vår marknadsposition, både organiskt och genom fler förvärv” säger Lars Bengtsson, VD och delägare i Bergfalk. ”Det känns spännande att fortsätta resan i nära partnerskap med Litorina och få dra nytta av deras gedigna erfarenhet av att bygga bolag samt deras breda nätverk av industriella rådgivare som kan hjälpa oss att fortsätta vår snabba tillväxt och ta Bergfalk till nästa nivå”.

”Bergfalks starka marknadsposition och kundfokus i kombination med ledningens bevisade förmåga att driva tillväxt, både organiskt och genom förvärv, gör bolaget till en utmärkt plattform för vidareutveckling och fortsatt expansion.” säger Lars Verneholt, Partner på Litorina V Advisor AB, investeringsrådgivare åt Litorina V AB. ”Bergfalk är en spännande investering och vi ser fram emot att stötta ledningen i att driva den fortsatta utvecklingen av bolaget, inte minst genom ett intensifierat förvärvsfokus i en fragmenterad marknad”.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Lars Verneholt, +46 733 86 92 07, Partner, Litorina V Advisor AB
Lars Bengtsson, +46 70 523 30 02, VD, Bergfalk Group AB

  

Bergfalk grundades 1840 och är en ledande svensk distributör inom färskvaror med fokus på kött, fisk och skaldjur. Bolaget erbjuder högkvalitativa färskvaror främst till restauranger i Sverige och Finland, samt till dagligvaruhandeln. Bergfalk omsätter cirka 550 miljoner kronor och har cirka 140 anställda med huvudkontor i Älvsjö, Stockholm. För mer information, vänligen se www.bergfalk.se.

Litorina grundades 1998 och fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla primärt svenska företag tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina erbjuder bred och djup kompetens genom den egna organisationen och sitt nätverk av industriella rådgivare. Litorina V Advisor AB agerar som investeringsrådgivare åt den svenska investeringsfonden Litorina V AB. För mer information, vänligen se www.litorina.se.