4 oktober 2005

Litorina Kapital förvärvar LBC och GM-ITM – Nordens största aktör inom möbellogistik

Litorina Kapital förvärvar möbellogistikföretagen LBC Sweden och danska systerbolaget GM-ITM av DHL. Genom förvärven bildas Nordens ledande möbellogistikkoncern med en omsättning om ca 500 Mkr. Den nybildade koncernen, som kommer att ägas av Litorina tillsammans med den svenska och danska företagsledningen, kommer att ha sitt säte i Tibro.

LBC som utgör ett nav i nordisk möbelindustri mellan producenter, importörer, butiker och exportörer, har bedrivit sin verksamhet sedan början av 40-talet. LBC-bolagens tjänster består i huvudsak av lagring, orderplockning, samlastning och distribution av möbler inom och till och från Norden. LBC har genom ett nära samarbete med sina kunder vuxit både organiskt och genom förvärv och har idag ett heltäckande nordiskt distributionsnätverk.

– LBC har genom lyhördhet för kundernas önskemål och ett starkt fokus på kvalitet uppnått god tillväxt och lönsamhet i en bransch som genomgått konsolidering. Vi bedömer att LBC som en fristående aktör är väl rustat för att fortsätta tillväxten inom möbelindustrin. Vi kommer också att utvärdera en breddning av LBCs framgångsrika tjänstekoncept, bl a genom förvärv, säger Jörgen Ekberg, Senior Partner på Litorina Kapital.

– Vi är mycket nöjda med att få in Litorina Kapital som ägare. Litorinas kompetens och nätverk kombinerat med en oberoende ställning skapar förutsättningar för att lyckas med en fortsatt expansion och utveckling av verksamheten, säger Hans Hjelmström koncernchef för LBC.

– Det känns glädjande att bli delägare i den nybildade koncernen. Jag känner starkt för vår verksamhet och möjligheterna att fortsatt utveckla verksamheten är goda. Vi ser fram emot att göra detta i denna nya struktur, säger John Riis, verkställande direktör GM-ITM.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jörgen Ekberg
Senior Partner, Litorina Kapital
Tel: 08-545 180 10, 070 – 811 31 60
E-post: jorgen.ekberg@litorina.se

Paul Steene
Investment Manager, Litorina Kapital
Tel: 08-545 181 88, 070 – 931 03 32
E-post: paul.steene@litorina.se

Hans Hjelmström
Koncernchef LBC
Tel: 0504-401 00, 070-573 73 82
E-post: hasse@lbcsweden.se

John Riis
Verkställande Direktör GM-ITM A/S
Tel: + 45 7015 5555, +45 4019 6302
E-post: jr@gm-itm.com

Om LBC
LBC erbjuder den nordiska möbelindustrin ett brett utbud av tjänster inom lagring, orderplockning, samlastning och distribution. Bolaget har ett heltäckande distributionsnät i Norden och är det ledande företaget vad avser import och export LBC bolagen arbetar utifrån två terminaler och tre lager i Sverige samt en terminal och ett lager i Danmark. LBC bolagen är etablerade i Sverige, Danmark och Finland med huvud kontor i Tibro. Gemensamt sysselsätter LBC bolagen ca 190 personer.

Om Litorina Kapital
Litorina Kapital, grundat 1998, är ett Private Equity bolag som fokuserar på att förvärva och industriellt utveckla mindre och medelstora företag i Norden tillsammans med dess ledande befattningshavare. Litorina Kapital erbjuder en bred och djup kompetens genom egen organisation samt genom sitt nätverk av industriella rådgivare.

Bakom Litorina Kapital står ett antal långsiktiga och välrenommerade institutioner som tillsammans investerat cirka 1 000 Mkr i Litorina Kapital. För mer information se www.litorina.se